TR EN

MEDYA KÜLTÜR VE TOPLUM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY416 MEDYA KÜLTÜR VE TOPLUM 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Binark, M. (Der.) (2007). Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları.
Castells, M. (2006). Enformasyon Çağı: Kimliğin Gücü, (Cilt 2). (Çev. Ebru Kılıç). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Çoban, B. (2009). "Toplumsal Hareketler ve Medya", Yeni Toplumsal Hareketler. (Der.) Barış Çoban vd., İstanbul: Kalkedon Yayınları
Rennie, E. (2006). Community Media: Critical Media Studies, Institutions, Politics, and Culture, USA: Rowman&Littlefield Publishers