TR EN

HALKLA İLİŞKİLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY421 HALKLA İLİŞKİLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Halkla İlişkiler uygulamalarının işletmelerin sürdürülebilirlik yönetimi açısından öneminin tartışılması ve marka, etik, sosyal sorumluluk, çevre bilinci, inovasyon, farkındalık kavramlarını sürdürebilirlik ve halkla ilişkiler alanı ile ilişkilendirme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Sürdürebilirlik, Halkla İlişkiler, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Marka İletişimi konularının kavramsal olarak anlatılması, Markaların Sürdürülebilirlik Anlayışında Halkla İlişkiler uygulamalarının önemi, Halkla İlişkiler ve Sürdürülebilirlik açısından Kitle İletişim araçları ve sosyal medya araçlarının kullanımı (örnekler) , çevre bilinci ve etik kavramlarının Halkla İlişkiler ve Sürdürülebilirlik yönetimi ile ilişkisi, Halkla İlişkilerde Sürdürebilirliliğin ölçümlenmesi konularını kapsamaktadır.