TR EN

HALKLA İLİŞKİLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY421 HALKLA İLİŞKİLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla ilişkiler ve sürdürebilirlik ile ilişkili kavramları tanımlar.
Sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, etik, marka kavramlarının halkla ilişkiler alanı ile ilişkisini yorumlar.
Halkla ilişkiler uygulamalarının markaların sürdürebilirlik anlayışındaki yeri ve önemini açıklar.
Sürdürülebilirlik ve halkla ilişkiler alanında edindiği teorik bilgileri kullanarak şirket SWOT analizini yorumlar.
Sürdürülebilirliği destekleyen halkla ilişkiler kampanya planı hazırlar.