TR EN

KARAR VERME TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY319 KARAR VERME TEKNİKLERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin bir problemin tanımlanması ve çözümü için karar verme tekniklerini uygulayabilmeleri bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği, Karar Analizi, Fayda Teorisi, Karar Sorunlarının Çözümünde Kullanılan Yazılımlar, Çok Ölçütlü Karar Verme ve Karar Sorununun Yapılandırılması konularını kapsamaktadır.