TR EN

KARAR VERME TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY319 KARAR VERME TEKNİKLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Karar verme hakkında temel kavramları tanımlar.
Çok ölçütlü karar verme yöntemlerini açıklar
Karar sorunlarının modellenmesini uygular.
Karar sorunlarının analizinde kullanılabilecek yazılımlarını uygular.