TR EN

TAKIMDAŞLIK VE EKİP ÇALIŞMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY338 TAKIMDAŞLIK VE EKİP ÇALIŞMASI 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere takımdaşlık olgusunu ve ruhunu anlatarak bireysel olarak takıma dahil olmalarını ve lider olarak takımın ihtiyaçlarını fark ederek takım kurmayı ve sürdürmeyi benimsetmektir.
İçerik: Bu dersin içeriğini takımdaşlık kavramı, iletişimin takım olmadaki rolü, bireysel beklentilerin takım içerisine dahil edilmesi ve uyumu, takım oluşumunda duygunun yeri ve önemi, takım olmada güvenin yeri ve önemi, lidere güven oluşturmaktadır.