TR EN

MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY423 MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere siyasal iletişim ve siyasal kampanyalar konusunda temel bilgiler vererek yeni ilgi alanları yaratmaktır.
İçerik: Dersin içeriğinde siyasal iletişimin tanımı, tarihi gelişimi, diğer alanlarla ilişkisi, siyasal iletişimde yöntem ve teknikler, siyasal reklam çeşitleri ve negatif siyasal reklamlar ele alınacaktır.