TR EN

MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY423 MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Aziz, A. (2011). Siyasal İletişim. Nobel Yayın Dağıtım.
Tokgöz, O. (2010). Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. İmge Kitabevi.
Helfert, H. D. (2017). Political Communication in Action: From Theory to Practice. Lynne Rienner Publishers. (USA).