TR EN

TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY419 TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere uçakta oluşabilecek hasarları belirlemek ve tespit edebilme becerisi ve hasarların özel yöntemler kullanılarak uçağa hasar vermeden bunları tespit edebilme özel aletleri kullanma becerileri kazandırmak amaçlanmıştır.
İçerik: Dersin içeriği; tahribatsız muayene ile ilgili temel kavramlar, uçak hasar çeşitleri, penetrant sıvı kontrolü, manyetik parçacık kontrolü, girdap akımları yöntemlerini, ultrasonik kontrolü, radyografik kontrol yöntemleri konularını kapsamaktadır.