TR EN

TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY419 TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tahribatsız muayene ile ilgili kavramları tanımlar
Muayene yöntemlerini ve sebeplerini açıklar
Muayene yöntemlerinin hedeflerini ve uygulama ilkelerini açıklar
Kontrol aşamalarında temel öğretim basamaklarını uygular
Hasarsız kontrol yöntemlerinin aletlerinin kullanıma hazır hale gelme aşamalarını yönetir