TR EN

HAVAALANLARI TEHLİKELİ KİMYASAL VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY422 HAVAALANLARI TEHLİKELİ KİMYASAL VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilerin, havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar, havacılık güvenliği ile ilgili ulusal düzenlemeler, havaalanı güvenliği ile ilgili plan ve programları öğrenmeleri, tehlikeli maddelerin kimyası ile ilgili temel bilgiler, taşınması esnasındaki güvenli elleçleme konuları ve çevresel kuralları öğrenmeleri hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Tehlikeli Maddelerin Tanımı, Tehlikeli Madde Kimyası Toksikoloji Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları, Uluslararası Ve Ulusal Yönetmelikler, Tehlikeli Madde Dökümanları, Uygun Paketleme ve İşaretleme Gereklilikleri, Elleçleme ve istifleme kuralları Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrası temizleme kuralları Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler, Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler, Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar Araçta bulundurulması gereken belgeler ve seyir kuralları, Taşıma modlarına göre tehlikeli madde taşımacılığı (Karayolu, Denizyolu, Havayolu, Demiryolu), Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar, Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması, Tehlikeli Madde Acil Durum Eylemleri / sızıntılara müdahale etme kuralları, Tehlikeli Madde Bertarafı / Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları, Tehlikeli madde kaynaklı kaza nedenleri, çeşitleri ve kazaların raporlanması İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları konularını kapsamaktadır.