TR EN

HAVAALANLARI TEHLİKELİ KİMYASAL VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY422 HAVAALANLARI TEHLİKELİ KİMYASAL VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilerin, havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar, havacılık güvenliği ile ilgili ulusal düzenlemeler, havaalanı güvenliği ile ilgili plan ve programları öğrenmeleri, tehlikeli maddelerin kimyası ile ilgili temel bilgiler, taşınması esnasındaki güvenli elleçleme konuları ve çevresel kuralları öğrenmeleri hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Tehlikeli Maddelerin Tanımı, Tehlikeli Madde Kimyası Toksikoloji Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları, Uluslararası Ve Ulusal Yönetmelikler, Tehlikeli Madde Dökümanları, Uygun Paketleme ve İşaretleme Gereklilikleri, Elleçleme ve istifleme kuralları Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrası temizleme kuralları Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler, Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler, Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar Araçta bulundurulması gereken belgeler ve seyir kuralları, Taşıma modlarına göre tehlikeli madde taşımacılığı (Karayolu, Denizyolu, Havayolu, Demiryolu), Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar, Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması, Tehlikeli Madde Acil Durum Eylemleri / sızıntılara müdahale etme kuralları, Tehlikeli Madde Bertarafı / Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları, Tehlikeli madde kaynaklı kaza nedenleri, çeşitleri ve kazaların raporlanması İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tehlikeli maddeleri tanımlayarak, kimyasına göre tehlikeli maddeleri sınıflandırır.
Tehlikeli madde sınıflarına göre uygun belgeleri tanımlar.
Tehlikeli maddelerin paketleme ve işaretlemelerini açıklar.
Tehlikeli maddelerin paketleme ve işaretlemelerini tanımlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli Maddelerin Tanımı Anlatım, Soru-Cevap
2 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli Madde Kimyası Toksikoloji Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları Anlatım, Soru-Cevap
3 Konuya yönelik internet araştırması Uluslararası Ve Ulusal Yönetmelikler Anlatım, Soru-Cevap
4 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli Madde Dökümanları Anlatım, Soru-Cevap
5 Konuya yönelik internet araştırması Uygun Paketleme ve İşaretleme Gereklilikleri Anlatım, Soru-Cevap
6 Konuya yönelik internet araştırması Elleçleme ve istifleme kuralları Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrası temizleme kuralları Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler Anlatım, Soru-Cevap
7 Konuya yönelik internet araştırması Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler Anlatım, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar Araçta bulundurulması gereken belgeler ve seyir kuralları Anlatım, Soru-Cevap
10 Konuya yönelik internet araştırması Taşıma modlarına göre tehlikeli madde taşımacılığı (Karayolu, Denizyolu, Havayolu, Demiryolu) Anlatım, Soru-Cevap
11 Konuya yönelik internet araştırması Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar Anlatım, Soru-Cevap
12 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması Anlatım, Soru-Cevap
13 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli Madde Acil Durum Eylemleri / sızıntılara müdahale etme kuralları Anlatım, Soru-Cevap
14 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli Madde Bertarafı / Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları Anlatım, Soru-Cevap
15 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli madde kaynaklı kaza nedenleri, çeşitleri ve kazaların raporlanması İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları Anlatım, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Transportation of hazardous materials, Office of Technology Assessment, Washington DC: US Government Printing Office, July 1986
Environmental and health & safety management, Nicholas P. Cheremisinoff, Madelyn Graffia, William Andrew Inc., 1995
Transportation of hazardous materials: a guide to compliance, Nicholas P. Cheremisinoff, Noyes Pub., 1994.
Görçün, Ö. Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği, 2010

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 11 2 22
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 5 5 25
Okuma 10 3 30
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 20 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 15 45
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 232
Genel Toplam 232
Toplam İş Yükü / 25.5 9,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0