TR EN

FİNANSAL TABLOLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY319 FİNANSAL TABLOLAR 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere temel mali tablolar ile diğer mali tabloları çeşitli yöntemler ile ilgili bilgi/ beceri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, öz kaynak değişim tablosu gibi konuları kapsamaktadır.