TR EN

FİNANSAL TABLOLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY319 FİNANSAL TABLOLAR 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel finansal tabloları yorumlar.
Temel finansal tablolar ile diğer finansal tabloları ayırt eder
Finansal tabloları çeşitli yöntemlerle analiz eder
Analiz ettiği finansal tablo sonuçlarını yorumlar
Finansal analiz yöntemlerini karşılaştırır