TR EN

EKONOMETRİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY322 EKONOMETRİYE GİRİŞ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; temel ekonometrik çözümleme yöntemleri ve bunların kuramsal temelleri konusunda bilgi sahibi olunmasıdır.
İçerik: Dersin içeriği; istatiktisel kavramlar, ekonometri tanımı, çoklu Regresyon, varsayımlardan sapmalar, otokorelasyon, çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans otoregresif modeller, dağıtılmış gecikmeli modeller, kukla değişken, eşanlı denklem sistemleri gibi konularını kapsamaktadır.