TR EN

EKONOMETRİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY322 EKONOMETRİYE GİRİŞ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel ekonometrik kavramları tanımlar.
Örnek olaylar üzerinden ekonometri ile ilgili terimleri, tahmin ve öngörü tekniklerini açıklar.
Ekonometrik teknikleri kullanarak iktisadi teorinin geçerliliğini analiz eder.
Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri ekonometrik bağlamda karşılaştırır.