TR EN

EKONOMETRİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY322 EKONOMETRİYE GİRİŞ 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma, Sunum Dersin Tanımı ve İçeriği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
2 Kitap Okuma, Sunum İstatiksel Kavramları Gözden Geçirme Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
3 Kitap Okuma, Sunum Ekonometri Kavramı Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma, Sunum Basit Doğrusal Regresyon Analizi: Anakitle Regresyon fonksiyonu ve Örnek Regresyon Fonksiyonu Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma, Sunum En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi ve varsayımları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma, Sunum EKK Tamin edicilerinin özellikleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma, Sunum Güven Aralıkları ve Hipotez Testleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Sunum Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Kitap Okuma, Sunum Güven Aralıkları ve Hipotez Testleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma, Sunum Bireysel Öngörü ve Ortalama Öngörü Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma, Sunum Çoklu Regresyon Analizi: Gösterim ve Varsayımları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma, Sunum oklu Regresyon Analizi: Gösterim ve Varsayımları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Okuma, Sunum Çoklu Regresyonda Hipotez Testleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma, Sunum Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -