TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY421 SÜRDÜRÜLEBİLİR MEDYA 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Medya uygulamalarının işletmelerin sürdürülebilirlik yönetimi açısından öneminin tartışılması ve marka, etik, sosyal sorumluluk, çevre bilinci, inovasyon, farkındalık kavramlarını sürdürebilirlik ve halkla ilişkiler alanı ile ilişkilendirme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Sürdürebilirlik, Medya, Kurumsal Sorumluluk, Marka İletişimi konularının kavramsal olarak anlatılması, Markaların Sürdürülebilirlik Anlayışında Medya uygulamalarının önemi, Sürdürülebilir Medya açısından Kitle İletişim araçları ve sosyal medya araçlarının kullanımı (örnekler) , çevre bilinci ve etik kavramlarının Sürdürülebilir Medya yönetimi ile ilişkisi, Medyada Sürdürebilirliğin ölçümlenmesi konularını kapsamaktadır.