TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY421 SÜRDÜRÜLEBİLİR MEDYA 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Medya ve Sürdürebilirlik ile ilişkili kavramları tanımlar.
Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Etik, Marka kavramlarının Medya alanı ile ilişkisini yorumlar.
Medya uygulamalarının markaların sürdürebilirlik anlayışındaki yeri ve önemini açıklar.
Sürdürülebilirlik ve Medya alanında edindiği teorik bilgileri kullanarak şirket SWOT Analizini yorumlar.