TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-6 yaş arası (okul öncesi) gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Çocuk ve insan haklarına saygılı, değişen toplumsal yaşama uygun, eğitimsel yaklaşımları araştıran ve oryante edebilen, mesleki bilgi ve becerisini, geleceğin yetişkinlerine ışık tutmada aktif olarak kullanan, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanabilen, kültürel değerlerini koruyan çağdaş, ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları

Çocuk Gelişimi alanında ön lisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; aldığı eğitim doğrultusunda okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında usta öğretici yada yardımcı öğretmen statüsünde çalışabilirler. Çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocukların gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütebilirler. 

Bölümün Geleceği

Çocuk, insanlık var oldukça yaşamımızda olmaya devam edecek bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Dünden bugüne çocuk kavramına yaklaşım gözden geçirildiğinde ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi, eğitim düzenlemeleri, gelişimsel destek, çocuk ihmal ve istismarını önleme çalışmaları, özel çocukların gelişimi, eğitimi ve entegrasyonu gibi konular gün geçtikçe önem kazanıyor ve bu durum alanda nitelikli meslek elemanına duyulan ihtiyacı artırıyor.

Kimler Seçmeli

Çocuk Gelişimi, dünyaya çocuğun bakış açısıyla bakabilen, çocuğun dünyasını anlamak isteyen, sabırlı, her koşulda çocuğun yüksek yararını düşünen, iletişim becerileri kuvvetli olan bireyler için uygun bir tercih olabilir.

Çalışma Alanları

• Çocuk Gelişimi teknikerleri, Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında yardımcı öğretmen statüsünde; öğrencinin öz bakımı, zihinsel gelişimi, fiziksel gelişimi,duygusal gelişimi ve dil gelişimi de dahil her türlü eğitiminden sorumlu olabilirler. • Çocuk Gelişimi teknikerleri,  okul öncesi eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumlarında, hastanelerin ve otellerin oyun odalarında çalışabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

TYT ile öğrenci kabul eden ön lisans programlarının tamamına yatay geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Ön lisans Çocuk Gelişimi Programından mezun olanlar Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümlerine DGS ile dikey geçiş yapabilirler.