TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İnşaat Mühendisliği, insanoğlunun yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte ortaya çıkmış bir dünyanın en eski mühendislik dallarından biridir. İlerleyen teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında önemli mühendislik dallarından biri haline gelen inşaat mühendisliği, değişen yaşam biçimleri ve insanların beklentileriyle birlikte sürekli bir gelişim ve devinim içindedir.

Konutlardan hastane binalarına, barajlardan köprülere, limanlardan su şebekelerine, alışveriş merkezlerinden okullara kadar akla gelebilecek her türlü yaşam alanlarının,  hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında mühendisler çalışmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde çağın gereklerini anlayan, çevreye ve insana dost projeler üretebilen, ekip çalışmasında başarılı mühendisler yetiştirilmektedir.

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri eğitimin ilk yılında matematik, kimya, fizik, jeoloji, bilgisayar programları gibi temel dersler almakta, 2 sınıftan itibaren inşaat mühendisliğinin kapsamına giren alanlarda teknik dersler görmekte, projeler hazırlamaktadır. Staj imkanı sunulan öğrenciler teorik bilgilerini pratikte de tecrübe etmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü derslerinin bir kısmı da öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak şekilde laboratuvarlarda yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün müfredatı Bologna Süreci doğrultusunda AKTS’ye (Avrupa kredi transfer Sistemi) göre oluşturulmuştur.  

 

Programın Hedefi

İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programlarının amaçları:

Program Öğrenim Çıktıları

1. Meslek hayatı boyunca ya da lisansüstü araştırmalar yoluyla mühendislik problemleri için güvenli, sürdürülebilir, ekonomik ve çevreye duyarlı çözümler geliştirebilir veya tasarlayabilir.(1,2,6);

2. Teknik, yönetim ve sözlü-yazılı iletişim becerilerini sürekli geliştirerek kariyerlerinde yükselmek, profesyonel yetkinliğe ulaşmak, meslek hayatında sorumluluk ve liderlik rollerini üstlenmek (4,7);

3. Toplumun ve mesleğin farklı ihtiyaçları ile  şekillendirilmiş bir ortamda, mesleki amaçlarına etik ve kültürel değerleri göz önüne alarak ulaşmak (4,7);

4. Kamu ve özel sektöre, inşaat mühendisliği ve disiplinler arası problemler için profesyonel ve yenilikçi çözümler sunmak (3,4,5);

 

Vizyon

 

İnşaat Mühendisliği Bölümünün vizyonu, analitik düşünen ve topluma karşı sorumlu hisseden, inşaat mühendisliği mesleğinin hem ulusal hem de uluslararası gelişmesine katkıda bulunan ortak projelerde yer alabilecek, takım ruhuna sahip mezunlar yetiştirmek, eğitmek ve mesleğe hazırlamaktır.

 

Misyon

 

Misyonumuz, alanında teorik ve pratik bilgi birikimi, alanında tam bilgi birikimi, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kendine güveni ve etik değerleri ile takip etme ve uygulama becerisi ile geleceğe hazırlamaktır. İnşaat mühendisliği eğitim programı, öğrencilere gerçek dünyadaki teknik problemleri hesaplamalı yaklaşımlarla modelleme ve çözme yeteneği sağlar. Matematiksel düşünme yeteneği, mühendislik problemlerini etkili bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olur. Mezunlarımız inşaat mühendisliği destekli otomasyon ile ilgili tüm alanlarda çalışabilirler.

 

Öğrenci Çıktıları

                   

  1. Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
  2. Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.
  3. Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi.
  4. Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi.
  5. Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi.
  6. Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.
  7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.

 

 

Kariyer Olanakları

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün iş alanı oldukça geniştir. Bölüm mezunları inşaatın olduğu her yer iş imkanı bulabilmektedir. Yeni yaşam alanları, havaalanları, barajları, yollar, yollar köprüler ve daha sayılabilecek yüzlerce yapı çeşidini hayata geçiren, projelendiren firmalarda ya da bu işlerin denetlendiği kuruluşlarda uzmanlıklarına ve ilgi alanlarına göre iş bulabilmektedir.

 

Çalışma Alanları

Bayindirlik Bakanliği v.b bakanliklarda çalişma, özel sektörde şantiye ve büro da mühendis olarak çalişma olanaği, üniversitelerde kariyer yapmak

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Mimarlık ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerine yatay geçiş yapılabilmektedir.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Tüm mühendislik programlarına dikey geçiş yapılabilmektedir.