TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bilişim alanında her gün artan ihtiyaca hem teorik hem de pratik becerileriyle sektörde konusunda uzmanlaşan yazılımcılar ve teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektir. Ayrıca, toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi, gerek duyulan bilgi toplama ve toplanan bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemler karşısında da hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Teknik eleman açığının kapatılması amacı ile, öğrencilerimize, gerek sistem tasarımı, geliştirilmesi, gerekse bilgisayar ağları kurulması ve yönetimi, sistem ve veri tabanları yöneticiliği, internet sayfalarının hazırlanması ve sunumu alanlarında dersler verilmektedir. Görsel programlama, veri tabanı yönetimi, internet programcılığı, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı gibi bilişim teknolojilerinde en fazla gereksinim duyulan konular ders programlarına bağlı olarak öğrencilere aktarılmakta ve, pratik sağlama açısından bu bilgiler, bilgisayar laboratuvarlarında uygulanarak tam öğrenme gerçekleşir.

Programın Hedefi

Programın amacına yönelik hazırlanan eğitim sonunda;

1. Bilgisayar bilimleri konularında giriş düzeyinde uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olan,

2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleride takip ederek bazı küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilen,

3. Kendilerini geliştirebilecekleri ve iş hayatında bilgi ve beceri sahibi olabilecekleri alanlarda çalışabilen,

4. Bir birey olarak yada takım çalışmasına uyum sağlayabilen, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilen,

5. Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarda kullanabilen,

6. Sektöründe hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edebilen,

7. Endüstrinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri konusunda donanım ve yazılım geliştirecek özelliklerle donanmış olarak ülkemiz işgücüne katkıda bulunacak,

8. Karar verme ve işlem planlaması konularında aktif rol alabilen,

Bireylerin yetiştirilmesi hedeflemektedir.

 

Kariyer Olanakları

Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrencilerin kariyer yapabilecekleri çeşitli alanlar ise şu şekildedir:

 • Sanayi Kuruluşları,
 • Yazılım Firmaları,
 • Bilgisayar Pazarlama ve Teknik Destek Firmaları,
 • Sigorta Şirketleri,
 • Bankalar,
 • Ticari Kuruluşlar,
 • İnternet Servis Sağlayıcıları,
 • İnternet Yayıncılık Şirketleri,
 • Radyo, Televizyon, Borsalar, Ulaştırma, Lojistik firmalarında çeşitli bilgi işlem ve yazılım görevlerini yapabilcekleri gibi,

Bilgisayar eğitimi, pazarlaması, danışmanlık ile uğraşabilir veya kendi işlerinde (Şirket kurmak veya Freelance) çalışabilirler.

Ayrıca üniversitelerin Bilgi İşlem, Uzaktan Eğitim Merkezi gibi birimlerinde de çalışabilirler.

Kamu alanında ise KPSS Ön Lisans sınavı ile Tekniker, Bilgisayar İşletmeni ve Programcı kadrolarından kamu kuruluşlarına yerleşme imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler “Bilgisayar Program Teknikeri” unvanını almaya hak kazanırlar. Bu programdan mezun olanlar:

 • İnternet ve elektronik posta hizmeti veren tüm kuruluşlar,
 • Yazılım hizmeti veren tüm kuruluşlar,
 • Çok kullanıcılı bilgisayar sistemi olan tüm kuruluşlar,
 • Bilgisayar ağı olan tüm kuruluşlar,
 • Elektronik ticaret yapan tüm kuruluşlar,
 • Uzaktan eğitim yapan tüm kuruluşlar,
 • Şirketlerin bilgi işlem merkezleri vb. yerlerde kolaylıkla iş imkânı bulacaklardır.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

GANO veya merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

 • Bilgisayar Bilimleri,
 • Bilgisayar Mühendisliği,
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri