TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Bilgisayar kavram, yöntem ve de yazılımlarına hakim olur.
2
Donanım keşif ve kurulması işlemini yapar.
3
Kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanır.
4
Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.
5
Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen teknik eleman olurlar.
6
Donanım keşif ve kurulması işlemini yapar.
7
Kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanır.
8
Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Yazılım (PC, ağ ortamı ve internet) planlama ve tasarımında görev alır.
2
Mesleki alanda algoritmik düşünerek ortaya çıkacak olan problemlere karşı çözüm bulur.
3
Mesleki alanda matematik becerilerini kullanır.
4
Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar ve kullanır.
5
Verilen teorik konuları uygulama imkanı bulurlar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Yaygın karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit eder, sorunlara çözüm üretirler.
2
Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alan ve uygun çözümler bulan birey olurlar.
3
Hata bulma, problem çözme, karar verme ve işlem planlaması konularında yetenekli olurlar.

Öğrenme Yetkinliği

1
Hızlı öğrenebilir ve öğrendiklerini pratiğe dökerler.
2
Eğitim sürecinde öğrendiği temel bilgiler sayesinde var olan yenilikleri öğrenme ve bunları geliştirme yeteneğine sahip olurlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Bölümde derslerin haricinde kendi alanları ile ilgili kulüp çalışmaları ile sektörde var olan firmalar ile tanışma ve iletişim kurma şansı bulurlar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Bölümde öğrenciler hem programcılık, web tasarımı hemde teknik dersleri aldıkları için tercih edilme şansları artar.
2
Programcılık dersleri sayesinde öğrenciler yeni programlar geliştirme ve bunları kendi ürettikleri projelerle uygulama yetkinliği kazanırlar.
3
Bazı küçük veya orta ölçekli şirketlerde yöneticilik ve liderlik rolünü üstlenirler.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Bilgisayar kavram, yöntem ve de yazılımlarına hakim olur.
2
Donanım keşif ve kurulması işlemini yapar.
3
Kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanır.
4
Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.
5
Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen teknik eleman olurlar.
6
Donanım keşif ve kurulması işlemini yapar.
7
Kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanır.
8
Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.
9
Yazılım (PC, ağ ortamı ve internet) planlama ve tasarımında görev alır.
10
Mesleki alanda algoritmik düşünerek ortaya çıkacak olan problemlere karşı çözüm bulur.
11
Mesleki alanda matematik becerilerini kullanır.
12
Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar ve kullanır.
13
Verilen teorik konuları uygulama imkanı bulurlar.
14
Yaygın karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit eder, sorunlara çözüm üretirler.
15
Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alan ve uygun çözümler bulan birey olurlar.
16
Hata bulma, problem çözme, karar verme ve işlem planlaması konularında yetenekli olurlar.
17
Hızlı öğrenebilir ve öğrendiklerini pratiğe dökerler.
18
Eğitim sürecinde öğrendiği temel bilgiler sayesinde var olan yenilikleri öğrenme ve bunları geliştirme yeteneğine sahip olurlar.
19
Bölümde derslerin haricinde kendi alanları ile ilgili kulüp çalışmaları ile sektörde var olan firmalar ile tanışma ve iletişim kurma şansı bulurlar.
20
Bölümde öğrenciler hem programcılık, web tasarımı hemde teknik dersleri aldıkları için tercih edilme şansları artar.
21
Programcılık dersleri sayesinde öğrenciler yeni programlar geliştirme ve bunları kendi ürettikleri projelerle uygulama yetkinliği kazanırlar.
22
Bazı küçük veya orta ölçekli şirketlerde yöneticilik ve liderlik rolünü üstlenirler.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Mantık, matematik ve bilgisayar bilimleri alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Bilgisayar bilimlerinin yazılım alanında gerekli mesleki edinimlere sahiptir.
Yazılım analiz, tasarım ve geliştirme süreçlerinde mesleki teorik ve pratik kazanımlara sahiptirler.
Varlık-Analitik, mantık, matematik ve bilgisayar bilimleri alanında kavramlara hakimdir.
Bilgisayar kavram, yöntem ve de yazılımlarına hakim olur.
Donanım keşif ve kurulması işlemini yapar.
Kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanır.
Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.
Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen teknik eleman olurlar.
Donanım keşif ve kurulması işlemini yapar.
Kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanır.
Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1-Bilgisayar bilimlerinin temel araç ve yöntemlerini bir problemi çözmek üzere kullanır. 2- Probleme dair analiz, tasarım ve gerçekleme süreçlerini gerçekleştirir. 3- Analitik ve algoritmik düşünme becerisini kazanır. 4- Hayal gücünü şekillendirebilme yetisine sahip olur. İnovasyon üretir. 5- Bilinenleri kullanarak bilinmeyenlere yönelik yorum yapabilme becerisi gelişir.
1-Bilgisayar bilimlerinin temel araç ve yöntemlerini bir problemi çözmek üzere kullanır. 2- Probleme dair analiz, tasarım ve gerçekleme süreçlerini gerçekleştirir. 3- Analitik ve algoritmik düşünme becerisini kazanır. 4- Hayal gücünü şekillendirebilme yetisine sahip olur. İnovasyon üretir. 5- Bilinenleri kullanarak bilinmeyenlere yönelik yorum yapabilme becerisi gelişir.
1- Güncel teknolojiler kullanarak hedeflenen yazılım bileşenlerini geliştirir. 2- Uluslararası mesleki standartlara uygun algoritma, UML gibi görsel düşünsel gösterim araçlarını yorumlayabilir, üretimde kullanabilir. 3- Bir yazılım ürünündeki yazınsal (syntax) ve anlamsal (symantic) hatalara yönelik test süreçlerini uygular.
1- Güncel teknolojiler kullanarak hedeflenen yazılım bileşenlerini geliştirir. 2- Uluslararası mesleki standartlara uygun algoritma, UML gibi görsel düşünsel gösterim araçlarını yorumlayabilir, üretimde kullanabilir. 3- Bir yazılım ürünündeki yazınsal (syntax) ve anlamsal (symantic) hatalara yönelik test süreçlerini uygular.
Yazılım (PC, ağ ortamı ve internet) planlama ve tasarımında görev alır.
Mesleki alanda algoritmik düşünerek ortaya çıkacak olan problemlere karşı çözüm bulur.
Mesleki alanda matematik becerilerini kullanır.
Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar ve kullanır.
Verilen teorik konuları uygulama imkanı bulurlar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
1- Bir proje sürecinin düşünce evresinden somut ürün evresine kadar tüm sistem analiz ve tasarım süreçlerini bireysel olarak yürütebilir. Bireysel olarak yazılım üretebilir. 2- Bir ekip içerisinde, ortak bir proje sürecine dahil olabilir; standartlara uygun etkinlik yürütebilir; çalışmalarını raporlayabilir.
1- Bir proje sürecinin düşünce evresinden somut ürün evresine kadar tüm sistem analiz ve tasarım süreçlerini bireysel olarak yürütebilir. Bireysel olarak yazılım üretebilir. 2- Bir ekip içerisinde, ortak bir proje sürecine dahil olabilir; standartlara uygun etkinlik yürütebilir; çalışmalarını raporlayabilir.
Yaygın karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit eder, sorunlara çözüm üretirler.
Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alan ve uygun çözümler bulan birey olurlar.
Hata bulma, problem çözme, karar verme ve işlem planlaması konularında yetenekli olurlar.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
1- Çok hızlı gelişen mesleki alanını yakından takip eder. 2- Sosyal yaşamın her alanında mesleki uygulama potansiyeline dair farkındalığı yüksektir. Bu nedenle, farklı alanlara dair genel kültürünü arttırır. 3- Mesleki çıktılarının doğru faydalar üretebilmesinin kullanıcı vasfıyla insanın algılayışı ile doğrudan ilgisini bilir. Psikoloji, felsefe, sosyoloji gibi beşeri disiplinlerde kendisini geliştirir. 4- Mesleki çıktısının teknolojik bir ürün olması yanında bir sanat ürünü olduğunun farkındadır. Özgün eserler üretmek ve hayal gücünü zenginleştirmek üzere sanatsal gelişimini destekler.
1- Çok hızlı gelişen mesleki alanını yakından takip eder. 2- Sosyal yaşamın her alanında mesleki uygulama potansiyeline dair farkındalığı yüksektir. Bu nedenle, farklı alanlara dair genel kültürünü arttırır. 3- Mesleki çıktılarının doğru faydalar üretebilmesinin kullanıcı vasfıyla insanın algılayışı ile doğrudan ilgisini bilir. Psikoloji, felsefe, sosyoloji gibi beşeri disiplinlerde kendisini geliştirir. 4- Mesleki çıktısının teknolojik bir ürün olması yanında bir sanat ürünü olduğunun farkındadır. Özgün eserler üretmek ve hayal gücünü zenginleştirmek üzere sanatsal gelişimini destekler.
Hızlı öğrenebilir ve öğrendiklerini pratiğe dökerler.
Eğitim sürecinde öğrendiği temel bilgiler sayesinde var olan yenilikleri öğrenme ve bunları geliştirme yeteneğine sahip olurlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1- Mesleğini icra ettiği çevrede, yeniliğin temsilcisi olduğuna dair farkındalığı yüksektir. Bu nedenle faaliyetlerini üçüncü kişilere doğru ve anlaşılır şekilde sunmak üzere sözlü ve yazılı anlatım becerisini sürekli geliştirir. 2- Hayatın normal akışı içerisinde, sosyal dil ile ifade olunan problemleri anlayarak teknik dünyaya dönüşümünü sağlar. 3- Mesleki teknik gerçekleri, sosyal yaşam diline dönüştürerek yalın, akıcı ve anlaşılır dil ile üçüncü kişilere aktarır. 4- Mesleki etkinlikleri yakından takip ederek katılımcı olur.
1- Mesleğini icra ettiği çevrede, yeniliğin temsilcisi olduğuna dair farkındalığı yüksektir. Bu nedenle faaliyetlerini üçüncü kişilere doğru ve anlaşılır şekilde sunmak üzere sözlü ve yazılı anlatım becerisini sürekli geliştirir. 2- Hayatın normal akışı içerisinde, sosyal dil ile ifade olunan problemleri anlayarak teknik dünyaya dönüşümünü sağlar. 3- Mesleki teknik gerçekleri, sosyal yaşam diline dönüştürerek yalın, akıcı ve anlaşılır dil ile üçüncü kişilere aktarır. 4- Mesleki etkinlikleri yakından takip ederek katılımcı olur.
Bölümde derslerin haricinde kendi alanları ile ilgili kulüp çalışmaları ile sektörde var olan firmalar ile tanışma ve iletişim kurma şansı bulurlar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1- Mesleğinin etik kurallarını bilir ve uygular. 2- Kişisel ve kurumsal veri güvenliğine dair etik ve yasal kurallara sadık kalır.
1- Mesleğinin etik kurallarını bilir ve uygular. 2- Kişisel ve kurumsal veri güvenliğine dair etik ve yasal kurallara sadık kalır.
Bölümde öğrenciler hem programcılık, web tasarımı hemde teknik dersleri aldıkları için tercih edilme şansları artar.
Programcılık dersleri sayesinde öğrenciler yeni programlar geliştirme ve bunları kendi ürettikleri projelerle uygulama yetkinliği kazanırlar.
Bazı küçük veya orta ölçekli şirketlerde yöneticilik ve liderlik rolünü üstlenirler.