TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Beslenme ve Diyetetik Programı, beslenme, diyetetik, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi alanlarında temel dinamiklere ilişkin ileri düzeyde bilgi ve becerilerin yanında sağlıkla ilgili araştırma ve teknoloji kullanım yetkinliğine sahip, gelişime açık diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

Programın Hedefi

  1. Mesleki etik kurallarına saygılı, sağlık sorunlarını analiz etme ve çözümleri uygulama yeterliliğinde, yenilikçi, araştırmacı, çevresiyle etkili iletişim kurabilen, özel ve kamu kuruluşlarında görev alan diyetisyenler yetiştirmektir.
  2. Sağlığın geliştirilmesi, korunması ile hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kavramak .
  3. Besinler, beslenme ve beslenme araştırmaları alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlamak.
  4. Toplum sağlığı konularındaki sorumluluklarının bilinci ile toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi konusunda yönlendirmektir, yeni politikalar oluşturmak, proje ve etkinlikleri yürütmektir.

Kariyer Olanakları

Diyetisyen, Beslenme ve Diyetetik dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Diyetisyenler lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Diyetisyen ve Doktor Diyetisyen unvanlarını alabilirler.

Bölümün Geleceği

Bütün canlılar yaşamlarını sürdürmek için beslenmek zorundadır. İnsanlar için de; beslenme anne karnından ölünceye kadar sürdürdüğü en temel gereksinimidir. Bu yüzden insanlar ve besinler olduğu sürece şüphesiz ki toplumda diyetisyene olan ihtiyaç da devam edecektir. Tüm önleme eylem planlarına rağmen obezite gerek dünyada gerekse ülkemizde varlığını artarak sürdüren bir halk sağlığı problemidir. Dünyada ve ülkemizde artan obezite oranları düşünüldüğünde, diyetisyenlere olan ihtiyacın büyüklüğü çok net ortaya çıkmaktadır ve uzunca bir süre daha obezite ile mücadele ve ağırlık yönetimi diyetisyenlerin temel çalışma alanlarından olacak gibi görünmektedir. Ancak, diyetisyenlerin tek çalışma alanı klinik diyetisyenlik değildir. Bir diyetisyen bebeklik, gebelik, yaşlılık gibi durumlarda, sağlıkta ve özellikle metabolik hastalık durumlarında beslenmeyi düzenleyebilmek için çok özel bir eğitim alır. Mesleğin geleceği için uzmanlık alanlarına eğilebilmek çok önemlidir. Bugün diyetisyenler, tıp fakültelerinde biyokimya, fizyoloji vb. temel bilimler ile halk sağlığı alanlarında, eczacılık fakülterinin fitoterapi alanında, gastronomi mutfak sanatları bölümlerinde lisansüstü multidisipliner programlara katılabilmektedirler.

Bununla birlikte gelecekte bizleri bekleyen bir başka problem ise artan nüfusu beslemeye yetersiz kalacak gibi görünen su ve gıda kaynaklarıdır. Bu nedenle sürdürülebilir tarım ve beslenme yaklaşımları önem kazanacaktır. Diyetisyenler de bu alanlarda çalışacak başlıca kişiler arasındadır. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda gıda tüketiminin saptanması, besin içeriklerinin analizi gibi konularda yeni yaklaşım, araç ve uygulamaların geliştirilmesinde diyetisyenlere de önemli görevler düşecektir.

Kimler Seçmeli

Beslenme Bilimi her geçen gün gelişerek değişen dinamik bir alandır. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenmenin önemi ve etkileri her geçen gün artmaktadır. Diyetisyenliği tercih etmeyi düşünen kişilerin araştırmacı, insan ilişkileri iyi, bireysel farklılıklara hoşgörüyle yaklaşabilen, sabırlı, çalışkan, özverili, dürüst, güler yüzlü, ekip çalışmasına uyum gösteren, yeniliklere açık, kendini geliştirebilen ve mesleki etik değerlere sahip kişiler olmaları gerekmektedir.

Tedavi edici özelliğinden şekillenen klinik bilginin yanısıra Beslenme Bilimi; toplu beslenme yapılan kurumlarda mutfak yönetimi, gıda hijyeni, tarif geliştirme gibi alanlarla da yakından ilişkili olduğundan, bu alanlara ilgi duyan kişilere de bir kariyer alanı olabilmektedir. 

Çalışma Alanları

Diyetisyen, bir yükseköğretim kurumunun Beslenme ve Diyetetik bölümünde, 4 yıllık eğitim- öğretim programını başarıyla tamamlayıp “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir.   Diyetisyenlerin Çalışma Alanları:

  • Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)
  • Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri,  toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)
  • Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)
  • Besin sanayi
  • Araştırma kurumları
  • Eğitim kurumları

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne yapılacak olan yatay geçişler "İstanbul Gelişim Üniversitesi Muafiyet-İntibak İşlemleri ve Yatay Geçiş Esasları Yönergesi" hükümlerine göre yürütülmektedir. Öğrenciler, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin tüm bölümleri dahil kurum içinde ve dışında yatay geçiş yapabilirler.