TR EN

MEZUNİYET PROJESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ICM462 MEZUNİYET PROJESİ 8 8 4 15

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere, bir şehir merkezinde yer alan kongre oteli veya turistik bir beldede yer alan otel binasının, çevresi ve kullanıcısı ile ilişkilerini düşünerek işlevlendirilmesi ve konsept geliştirerek tasarlama ve sunma becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, bir şehir merkezinde yer alan kongre oteli veya turistik bir beldede yer alan otel binasının; mekânsal fonksiyonlarının, çevre ve kullanıcı ilişkileri düşünülerek çözümünü, mevcut yapısal şartların analizini ve tasarıma aktarımını, mesleki sunum standartlarına uygun özgün proje tasarımını ve jüri karşısında sunumunu kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çevre ve kullanıcı ilişkileri ile beraber bir otel binası mekanının fonksiyon şemasını listeler.
Tasarım konseptini görselleştirerek anlatır.
Bir şehir merkezinde yer alan kongre oteli veya turistik bir beldede yer alan otel binası tasarımının konseptine bağlı olarak, çevresi ve kullanıcısı ile olan ilişkilerini ve mekan fonksiyonlarını 3 boyutlu modellemeler yardımıyla çözümler.
Mevcut mekanın yapısal şartlarını belirler
Şehir merkezindeki veya turistik beldede ki otel projesinin, çevre ve kullanıcı ilişkilerini 3 boyutlu modellemeler ve çizimler ile tasarlar.
Bir şehir merkezinde yer alan kongre oteli veya turistik bir beldede yer alan otel binasının, tasarım ve sunum çalışmalarını jüri karşısında savunur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dönem içi çalışılacak olan mevcut projenin tanıtımı, Bir şehir merkezinde yer alan kongre oteli veya turistik bir beldede yer alan çevresi ve kullanıcısı ile ilişkilerini düşünerek oluşturulacak otel binasının işleyişinin anlatımı, iç ve dış mekan fonksiyon şeması örnek gösterimi Ppt. Sunum ile görsel gösterimi
2 Otel örneklerinden oluşan araştırma dosyası hazırlama Araştırma dosyalarının incelenmesi, tasarımda konseptin oluşturulması üzerine konu anlatımı, işleyiş şemalarının oluşturulması Ppt. Sunum ve yüz yüze değerlendirme ile dosya ve eskizlerin incelenmesi
3 Otel örnekleri ile konsept araştırma ve eskiz konsept paftası hazırlanması Bir şehir merkezinde yer alan kongre oteli veya turistik bir beldede yer alan çevresi ve kullanıcısı ile ilişkilerini düşünerek oluşturulacak otel binasının; resepsiyon, bekleme alanları, yeme -içme bölümleri, otel oda birimleri,konferans-toplantı salonları, dış cephe ve sokak silüeti konu anlatımı. 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde eskiz ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları Ppt. Sunum ve yüz yüze değerlendirme ile eskizlerin ve 3 boyutlu modellemelerin incelenmesi
4 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli eskiz çalışmaları, dış cephe ve sokak silüeti araştırması 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde eskiz ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları Yüz yüze değerlendirme ile eskizlerin ve 3 boyutlu modellemelerin incelenmesi
5 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli eskiz çalışmaları, iç ve dış mekan ilişkisi araştırması 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde eskiz ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları Yüz yüze değerlendirme ile eskizlerin ve 3 boyutlu modellemelerin incelenmesi
6 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli eskiz çalışmaları iç mekan konseptle düzenlenmiş araştırmalar 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde eskiz ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları Yüz yüze değerlendirme ile eskizlerin ve 3 boyutlu modellemelerin incelenmesi
7 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli eskiz çalışmaları 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde eskiz ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları Yüz yüze değerlendirme ile eskizlerin ve 3 boyutlu modellemelerin incelenmesi
8 - ARA SINAV -
9 Jüri hazırlığı Ara jüri: 1/50 projelerin ve 3 boyutlu modelleme çalışmaların değerlendirilmesi Yüz yüze değerlendirme
10 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli çizim çalışmaları Ara sınavların değerlendirilmesi. 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde çizim ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları Yüz yüze değerlendirme
11 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli çizim çalışmaları 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde cephe, bahçe ve iç mekan çizim ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları Yüz yüze değerlendirme
12 1/20 çizim tekniği üzerine hazırlanma 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde cephe, bahçe ve iç mekan çizim ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları. 1/20 ölçekte bölgesel çizim çalışmaları Yüz yüze değerlendirme
13 1/20 çizim tekniği üzerine hazırlanma 1/50 ölçekte mevcut proje üstünde cephe, bahçe ve iç mekan çizim ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları. 1/20 ölçekte bölgesel çizim çalışmaları Yüz yüze değerlendirme
14 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli çizim çalışmaları, Sunum dosyası hazırlama araştırması Sunum dosyası hazırlama konu anlatımı, 1/50 ve 1/20 ölçekte mevcut proje üstünde çizim ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları. Yüz yüze değerlendirme
15 Konsepte ve fonksiyona uygun alternatifli çizim çalışmaları Sunum dosyası hazırlıkların incelenmesi, 1/50 ve 1/20 ölçekte mevcut proje üstünde çizim ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları. Yüz yüze değerlendirme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ching, D.K. (1995). İç mekan tasarımı. İstanbul: Yapı Yayın.
Neufert, E. (2000). Yapı tasarımı. İstanbul: Beta Basın Yayım.
Sleeper, R. (2000). Architectural graphic standards, USA: John Wiley&Sons Ltd.
Pile, J. (1997). Color in interior design. USA: Mc Graw-Hill.
White, E.T. (1986). Space adjacency analysis. London: Architectural Media.
Angel, H. (2004). Strüktür sistemleri. İstanbul: Tasarım Yayın Grubu.
Palmer, J. & Dodson, M. (1996). Design and aesthetics. London: Routledge.
Ching, D.K.F. (2004). Mimarlık: biçim, mekan ve düzen. İstanbul: Yapı Yayın.
Gössel, P. & Leuthäuser, G. (2001). Architecture in 20th century. Köln: Taschen.
Bell, S. (2008). Design for outdoor recreation. London: Taylor and Francis.
Vidiella, A. (2008). Atlas of office interiors. USA: Rockport Publishers.
Silver, P. & Mc Lean, W. (2009). Architekturtechnologie. München: DVA.
Smith, P. (2010). Planning office spaces: a practical guide for managers and designers. London: Laurence King Publishers.
Kolektif (2008). Ulusal turizm politikaları ve mimarlık: turizm ve mimarlık 2. Antalya: Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yayınları.
Krump, F. & Corina, K.(2011). Hotels deluxe . Berlin : Alt/Cramer.
Kolektif (2012). Projeler yapılar 6: peyzaj tasarımı. İstanbul: YEM Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
5
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
5
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
5
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
5
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 8 112
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 18 234
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 1 18 18
Ara Sınav 1 4 4
Ara Sınav Hazırlığı 1 12 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 384
Genel Toplam 384
Toplam İş Yükü / 25.5 15,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 15,0