TR EN

İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ICM257 İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ I 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere, tipolojik açıdan bina bilgisini ve bu binalarda yer alan mekânları işlevsel olarak çözümleme becerisi kazandırmak.
İçerik: Dersin içeriği, mekan kavramı ve bileşenleri, yapı-bina kavramı, bina planlama ve tasarımını etkileyen temel faktörler, işlev analizleri, tipolojisine göre binalar, sınıflandırılması, tasarımı, planlama ve mekân organizasyonu ilkeleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tipolojik açıdan bir binayı tanımlar.
Binaları tipolojilerine göre sınıflandırır.
Farklı binaları tipolojilerini planlama ve işlev analizleri ilkeleri açısından çözümler.
Bina tipolojilerini; tasarım, planlama ve mekân organizasyonu ilkeleri doğrultusunda organize eder.
Birleşik bina tipolojilerinin birbiri ile olan ilişkilerini farklı çözümler ile geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders kaynaklarından incelenmesi. Dersin tanımı, yapı–bina kavramının verilmesi, farklı yönlerden bina sınıflandırılmaları, bina tipolojilerinin verilmesi ve mekan kavramına giriş. Ppt. sunum
2 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Konut tanımı, konut tipolojisi, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri (yaşama, yatma, ıslak hacimler ve servis-hizmet çevreleri) Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
3 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Ticari bina (iş merkezi-ofis) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
4 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Ticari bina (banka) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
5 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Ticari bina (mağaza) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
6 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Ticari bina (alışveriş merkezi) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
7 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Endüstriyel bina (fabrika) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Eğitim Yapılarının (anaokul, ilkokul) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
10 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Eğitim Yapılarının (lise, üniversite) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
11 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Kültürel Yapılarının (müze-sergi, ) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
12 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Kültürel Yapılarının (kongre merkezi, tiyatro-sinema, konser salonu) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
13 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Kamusal Yapılarının (adliye, belediye binası) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
14 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Turizm Yapılarının (otel, tatil köyü) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
15 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Sağlık ve Spor Yapılarının (poliklinik-hastane, bakım evleri) tanımı, planlama, işlev analizleri ve mekân organizasyonu ilkeleri Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Güzer, A., Kahraman, İ., Özeler-Kanan, N., Tombak, E., Kabakçı, K., O., Gül, K. (Ed.) (2016), Bütünleşik bina Tasarımı Yaklaşımı ile Proje Geliştirme Süreci Uygulama Kılavuzu, Ankara: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı.
Littlefield D. (2008), Metric Handbook: Planning and Design Data, Amsterdam: Routledge
House, N. & Coles, J. (2012), İç Mimarlığın Temelleri, İstanbul: Literatür Yayıncılık
Hasol, D. (2017), Mimarlık Ve Yapı Sözlügü / 2 Dilde, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayın
Neufert, E. (2018), Yapı Tasarımı, İstanbul :Beta Yayıncılık
Berköz, S. (1975), Yapım'da Sistemler Yaklaşımı, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Gagg, R. (2013), İç mimarlıkta; Doku + Malzeme (Cansu Uçar, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık
Lorraine, F. & Brown, R. (2012), Materials and Interior Design, London: Laurence King Publishing.
Cook, P. & Llewellyn-Jones, R. (1991), New Spirit in Architecture,New York: Rizzoli.
Cook, P. (Ed.) (1999), Archigram, New York : Princeton Architectural Press.
Brooker, G. & Stone, S. (2012), İç Mimarlıkta; Biçim + Yapı (Neslihan Şık, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Dodsworth, S. & Anderson, S. (2015), İç Mekan Tasarımının Temel İlkeleri (Neslihan Şık, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Kurak-Açıcı, F. (2015), İç Mekanda Sınır Öğeleri, Ankara: Akademisyen Kitabevi.
Bielefeld, B. & El Khouli, S. (2016), Tasarım Fikirleri, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayın.
Göka, Ş. (2001), İnsan ve Mekan, İstanbul: Pınar Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
0
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
4
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
5
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
1
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 1 7 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0