TR EN

TASARIM VE MEKAN ARAŞTIRMALARI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ICM154 TASARIM VE MEKAN ARAŞTIRMALARI II 2 4 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere, tasarım ilke ve elemanlarını kullanarak iç ve dış mekanlar arası ilişkileri algılama becerisi kazandırmak.
İçerik: Dersin içeriği, tasarım ilke ve elemanları, üç boyutlu uygulama çalışmaları, kütle kompozisyonları ile iç ve dış mekanlar arası oluşturma ve kurgulama konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tasarım ilke ve elemanları ile mekan kavramını tanımlar.
Grup çalışmalarında tasarım ilke ve prensiplerini kullanarak yaptığı çalışmaları 3 boyutlu olarak anlatır.
Maket yöntemi ile iç- dış mekanlar arası ilişkileri örnekler.
İç ve dış mekan algısı ile ilgili hazırladığı çalışmaları ve maketleri sunum paftalarında anlatır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders kaynaklarından incelenmesi. Mekan organizasyonu konu anlatımı. Temel geometrik formları, yatay, düşey düzlemleri içeren çalışmalar, 25cm ve katları ebatında resim kağıdı üzerinde mekan organizasyonu konusu uygulaması yapılacaktır. Ppt. Sunum, sınıf içi eskiz çalışması
2 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, renkli kartonlar, renkli asetatlar, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Temel geometrik formlar, yatay, düşey düzlemler içeren çalışmalar, 25cm ve katları ebatında maket kartonu üzerinde mekan organizasyonu konusu uygulaması yapılacaktır. Sınıf içi maket çalışması
3 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, teller, fileler, çubuklar, folyolar, renkli kartonlar, renkli asetatlar, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Postöklid konu anlatımı. Temel geometrik formları yatay, düşey düzlemleri içeren kabuk çalışması, 25cm ve katları ebatında resim kağıdı üzerinde postöklid konusu uygulaması yapılacaktır. Ppt. Sunum, sınıf içi eskiz çalışması
4 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, teller, fileler, çubuklar, folyolar, renkli kartonlar, renkli asetatlar, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Temel geometrik formları, yatay, düşey düzlemleri içeren kabuki çalışması, 25cm ve katları ebatında maket kartonu üzerinde postöklid konusu uygulaması yapılacaktır. Sınıf içi maket çalışması
5 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Bir meydandaki temalı çevresel düzenlemelerin içeriği hakkında bilgilendirme. Grupların oluşturulması konsept ve eskiz çalışmaları, araştırma dosyası hazırlanması. Ppt. Sunum , sınıf içi eskiz çalışmaları
6 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Önceki hafta alınan kararlara göre meydan ve çevresel düzenlemelerin maket çalışması. Konsept konusu ve araştırma dosyalarının gruplar tarafından sunumu. Grupların sunumu ve sınıf içi eskiz-maket çalışması,
7 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Önceki hafta alınan kararlara göre meydan ve çevresel düzenlemelerin maket çalışması. Sınıf içi maket çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Sunuma hazırlık Hazırlanan tüm çalışmaların gruplar tarafından sunumu Sınıf içi sunum
10 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, teller, fileler, çubuklar, folyolar, renkli kartonlar, renkli asetatlar, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Açık bir arazide yer alan topoğrafya ve mevcut bir kafe mekanı ile uyumlu seyir terasları oluşturulması, birbirleri ile ilişkilendirilmesi. Grupların oluşturulması konsept ve eskiz çalışmaları, araştırma dosyası hazırlanması. Ppt. Sunum , sınıf içi eskiz çalışmaları
11 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, teller, fileler, çubuklar, folyolar, renkli kartonlar, renkli asetatlar, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Gruplar tarafından arazi maketinin yapılması ve her grup üyesinin çalışma alanının belirlenmesi, konsept ve araştırma dosyası hazırlanması. Sınıf içi maket çalışması
12 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, teller, fileler, çubuklar, folyolar, renkli kartonlar, renkli asetatlar, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Önceki hafta alınan kararlara göre seyir terası ve çevresel düzenlemelerin maket çalışması. Konsept konusu ve araştırma dosyalarının gruplar tarafından sunumu. Grupların sunumu ve sınıf içi eskiz-maket çalışması
13 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, teller, fileler, çubuklar, folyolar, renkli kartonlar, renkli asetatlar, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Önceki hafta alınan kararlara göre seyir terası ve çevresel düzenlemelerin maket çalışması. Sınıf içi maket çalışması
14 Maket kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı, teller, fileler, çubuklar, folyolar, renkli kartonlar, renkli asetatlar, eskiz kağıtları, çeşitli sertlikte kurşun kalemler ve çizim araç-gereçleri getirilmesi. Basılı yayın inceleme Önceki hafta alınan kararlara göre seyir terası ve çevresel düzenlemelerin maket çalışması. Sınıf içi maket çalışması
15 Sunuma hazırlık Hazırlanan tüm çalışmaların gruplar tarafından sunumu Sınıf içi sunum
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ching, D., K. (2016), İç Mekan Tasarımı (Belgin Elçioğlu,Çev.), İstanbul: Yapı Enstitü Merkezi Yayın
Neufert, E. (2000), Yapı Tasarımı, İstanbul: Beta Basın Yayım
Ramsey, S. (2000), Architectural Graphic Standarts, John Wiley&Sons Ltd.
Pile, J. (1997), Color in Interior Design, New York: Mc Graw-Hill
Palmer, J. & Dodson, M. (1996), Design and Aesthetics, Amsterdam: Routledge
Ching, D., K. (2004), Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen (Sevgi Lökçe,Çev.), İstanbul: Yapı Enstitü Merkezi Yayın
İç mimarlık ve tasarım ile ilgili süreli yayınlar
Güngör, H., İ. (2005), Görsel Sanatlar ve Mimarlık için Temel Tasarım, İstanbul: Esen Ofset
Gürer, L. & Gürer, G. (2004) Temel Tasarım, İstanbul: Birsen Yayınevi
Hodgson, G. (1995), A New Grand Tour, Viking
Lynch, K. (1960) The Image of the City, MIT Press
Smithies, K.W. (1981), Principles of Design in Architecture, New York: VNR
Baker, G. H., Le Corbusier (1989), An Analysis of Form, Van Nostrand Reinhold
Şen, Z.İ. & Özçilingir, N. (2011), Teknik Resim, İstanbul: Deha Yayımcılık
Şahinler, O. & Kızıl, F. (2008), Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayını.
Spankie, R. (2012), İç Mimarlıkta İç Mekan Çizimi ve Sunumu (Zeynep Vaizoğlu, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
House, N. & Coles, J. (2012), İç Mimarlığın Temelleri, İstanbul: Literatür Yayıncılık
Dodsworth, S. & Anderson, S. (2015), İç Mekan Tasarımının Temel İlkeleri (Neslihan Şık, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Kuban, D. (1998), Mimarlık kavramları : tarihsel perspektif içinde mimarlığın kuramsal sözlüğüne giriş, İstanbul: Yem Yayın 1998
Bielefeld, B. & El Khouli, S. (2016), Tasarım Fikirleri, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayın.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
2
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
3
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
2
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
2
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 4 4
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0