TR EN

TEKNİK DONATIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ICM254 TEKNİK DONATIM 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere, iç mekan ve yakın çevresinin projesine uygun şekilde aydınlatma, akustik, elektrik, havalandırma, ısıtma, su tesisatı, yangın donanımlarını çözümleme becerisi kazandırmaktır
İçerik: Dersin içeriği, temiz-pis su, sıcak-soğuk su giriş ve çıkışı, bahçe sulama ve drenaj sistemleri, ısıtma ve havalandırma donanımı, yangın tesisatı, elektrik akış şemaları, iç ve dış mekan doğal ve yapay ışığın kullanımı ve lux-lümen hesapları, akustik değer ölçümlerinin iç mekan ve yakın çevresi projelerinde çizilmesi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir iç mekan ve yakın çevre projelerinin aydınlatma, akustik, elektrik, havalandırma, ısıtma, su tesisatı donanımlarını tanımlar.
İç mekan ve yakın çevre projelerinde teknik donatım sistemlerini sınıflandırır.
İç mekan ve yakın çevre projelerinde teknik donatım sistem detaylarını çözümler
İç mekan ve yakın çevre projelerinde teknik donatım sistem detaylarında kullanılacak malzemeleri seçer.
İç mekan ve yakın çevre projelerinde teknik donatım sistem detay seçimlerini gerekli teknik detay projelerinde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi Dersin içeriği ile ilgili ön konuşmalar. Dersin konusu üzerine açılımlar. Ppt. sunum ile konu anlatımı
2 Ders kaynaklarından incelenmesi. Güncel Teknik donatım gelişmelerin takip edilmesi Sıhhi tesisat teknikleri konu anlatım. Ppt. sunum ile konu anlatımı
3 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Sıhhi tesisat konusunda araştırma ve verilen projede iç mekan ve bahçesindeki sıhhi tesisatın çizimi. (temiz-pis su giriş ve çıkışı) Sınıf içi Uygulama
4 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Sıhhi tesisat konusunda araştırma ve verilen projede iç mekan ve bahçesindeki sıhhi tesisatın çizimi (sıcak-soğuk su giriş ve çıkışı) Sınıf içi Uygulama
5 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Isıtma teknikleri konu anlatım. radyatör-konvektör ile ısıtma sistemleri, yerden ısıtma, fancoil sistemleri örnekleri ile anlatımı Ppt. sunum ile konu anlatımı
6 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Isıtma sistemi konusunda araştırma ve verilen projede ısıtma sistemi teknik çizimi Sınıf içi Uygulama
7 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Isıtma sistemi konusunda araştırma ve verilen projede ısıtma sistemi teknik çizimi Sınıf içi Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Genel tekrar Sınıf içi Uygulama
10 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Havalandırma sistemleri; fonksiyonlarına göre farklı iç mekanların tesisat seçenekleri konu anlatımı Ppt. sunum ile konu anlatımı
11 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Havalandırma sistemleri konusunda araştırma ve verilen projede sistemin teknik çizimi Sınıf içi Uygulama
12 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Elektrik, aydınlatma ve yangın sistemleri; fonksiyonlarına göre farklı iç mekanların, dış cephelerin ve bahçelerin tesisat seçenekleri konu anlatımı Ppt. sunum ile konu anlatımı
13 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Elektrik, aydınlatma ve yangın sistemleri konusunda araştırma ve verilen projede sistemin teknik çizimi Sınıf içi Uygulama
14 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Akustik teknikleri Tekil, çoklu ve umumi hacimlerde akustik konu anlatımı. Ses izolasyon teknikleri. Ppt. sunum ile konu anlatımı
15 Önceki haftanın gözden geçirilmesi Akustik sistemleri konusunda araştırma ve verilen projede sistemin teknik çizimi Sınıf içi Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Avcıoğlu, M. (2013), Yapı Tesisatı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Arpat, A. (1976), Yapı Tesisatı Bilgisi (Aydınlatma ve Elektrik), İstanbul: Birsen yayıncılık
Philips firmasına ait Revue Internationale de l’Eclairage dergisi
Isısan Mimarın Tesisat El kitabı, Isısan çalışmaları No:238
Sıdal, C. (2007), Sıhhi Tesisat, İstanbul: Birsen Yayınevi
Overy, P. (2007), Light, air & Openness, London: Thames & Hudson
Sirel, H.K. (1992), Müze aydınlatmasında zararlı ışınımlar ve nesnelerin bunlardan korunması, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Tokyay, V.Z. (2010), Mimarlığın Oluşumunda Saydamlığın Işığı, İstanbul: Tasarım Yayın Grubu
Entwistle, J. (2012), Detail in Contemporary Lighting Design, London : Laurence King

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
4
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
3
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
5
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
5
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 1 7 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0