TR EN

İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ICM258 İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ II 4 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere, İç-dış mekan ilişkilerinin önemi, kültürel ve sosyolojik yapının mekana etkilerini kavrama becerisi kazandırmak.
İçerik: Dersin içeriği, mekan, kültür ve çevre kavramları, kültürün mimari mekanın kuruluşundaki etkileri, dünya üzerindeki farklı kültürlerin yaşam şekilleri, dünya üzerindeki farklı mimarilerin kültür bağlamında çözümlenmesi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mekan, kültür ve çevre kavramları tanımlar.
Dünya üzerindeki farklı kültürlerin yaşam şekilleri sınıflandırır.
Dünya üzerindeki farklı mimarileri kültür bağlamında çözümler.
Farklı kültürler ve sosyal yapılanmalar içerisinde iç ve dış mekanlar organize eder
İhtiyaca göre sosyal ve kültürel yapıya uygun tasarımlar geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders kaynaklarından incelenmesi. Ders hakkında ön tanıtım ve programın açıklanması Ppt. sunum
2 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Mekan, kültür çevre konularının anlatımı Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
3 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Kültürlerin tanıtımı ve örnekler Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
4 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Türklerde yaşam kültürü, fiziki çevre ve mimari – Geleneksel ve çağdaş yorumlar Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
5 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Türklerde yaşam kültürü, fiziki çevre ve mimari – Geleneksel ve çağdaş yorumlar Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
6 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Avrupa’da yaşam kültürü, fiziki çevre ve mimari – Geleneksel ve çağdaş yorumlar Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
7 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Avrupa’da yaşam kültürü, fiziki çevre ve mimari – Geleneksel ve çağdaş yorumlar Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Workshop -
10 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Amerika’da yaşam kültürü, fiziki çevre ve mimari – Geleneksel ve çağdaş yorumlar Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
11 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Uzakdoğu’da yaşam kültürü, fiziki çevre ve mimari – Geleneksel ve çağdaş yorumlar Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
12 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Uzakdoğu’da yaşam kültürü, fiziki çevre ve mimari – Geleneksel ve çağdaş yorumlar Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
13 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Ortadoğu’da (İran (Nader Ardalan), Mısır (Hasan Fathi)) yaşam kültürü, fiziki çevre ve mimari – Geleneksel ve çağdaş yorumlar Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
14 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Sıcak iklimlerde (Hindistan – Charles Correa) yaşam kültürü, fiziki çevre ve mimari – Geleneksel ve çağdaş yorumlar Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
15 Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı Soğuk iklimlerde yaşam kültürü, fiziki çevre ve mimari – Geleneksel ve çağdaş yorumlar Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özer, B. (1986), Yorumlar: Resim, Heykel, Mimarlık, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayını.
Eldem, S., L. (1968), Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını.
Corbusier, L. (2015), Bir Mimarlığa Doğru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Köksal, A. (1994), Zorunlu Çoğulluk, İstanbul: ATT Yayınları
Anadol, Ç. (Ed), Arel, A., Gürsel, E., Özkan, S., Birkan, Ç., Kuban, D., Şentek, A. (2005), Selçuk Batur için Mimarlık Yazıları, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları
Rossi, A. (2006), Şehrin Mimarisi (Nurdan Gürbilek, Çev.), İstanbul: Kanat Kitap.
Colquhoun, A. (2005), Mimari Eleştiri Yazıları (Ali Cengizkan, Çev.), İstanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları
Conrads, U. (1991), 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar (Sevinç Yavuz, Çev.), İstanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları
Ayverdi, A. (1963), Japonya’da İki Ev, İstanbul: İstanbul Yayınevi.
Yürekli, F. (2016), Mimarlık Mimarlığımız, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayın
Rasmussen, S., E. (2016), Yaşanan Mimari, İstanbul: Remzi Kitapevi.
Aurelli, P., V. (2015), Az Yeterlidir: Mimarlık ve Asketizm Üzerine (Baran Bilir, Çev.), İstanbul: Lemis Yayınları
Ergüney, D. (2018), Deconstruction : A Methodology For Reading Architecture History and Urban Space, İstanbul: Der Yayıncılık
Corbusier, L. (2014), Modular, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayın
Loos, A. (2017), Mimarlık Üzerine (Alp Tümertekin, Nihat Ülner, Çev.), İstanbul: Janus Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
0
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
5
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
4
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
1
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 4 4
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0