TR EN

BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP224 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME 3 3 2 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ALİ KARAAĞAÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, vücut geliştirme egzersiz hareketlerini gerekli ekipmanları kullanarak, tekniğe uygun bir şekilde uygulayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, vucüt geliştirmeye özgü kavram ve tanımlar, egzersiz yöntemleri ve ilgili hareketler, ekipmanları, ve ergonomi, Biomekanik ve uygulamalı hareket analizi, Bar tutuş şekilleri ve spot teknikleri, Postür analizi, Olimpik kaldırış teknikleri, Kardiovasküler egzersizlerde vücudun konumlandırılması, egzersizlerinde nefes teknikleri ve uygulama konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Vücut geliştirme ile ilgili kavramları tanımlar.
Vücut geliştirme ile ilgili uygun malzeme seçimini açıklar.
Vücut geliştirme ile ilgili malzeme ve ekipmanları kullanır.
Vücut geliştirme ile ilgili hareketlerini doğru teknikle uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı, içeriği ve işleyişi hakkında bilgilendirme Fitness ile ilgili kavramlar ve tanımlar Anlatım, soru-cevap, gösteri ve tartışma yöntemi
2 Video izleme ve yorumlama Vücut geliştirme egzersiz yöntemleri ve ilgili hareketler Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
3 Video izleme ve yorumlama Vücut geliştirme ekipmanları (Makineler, serbest ağırlıklar, cardio aletleri, yardımcı aparatlar vb. ) Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
4 Video izleme ve yorumlama Vücut geliştirme ve ergonomi Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
5 Video izleme ve yorumlama Biomekanik ve uygulamalı hareket analizi Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
6 Video izleme ve yorumlama Bar tutuş şekilleri ve spot teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
7 Video izleme ve yorumlama Makine ile çalışmalarda vücudun konumlandırılması ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme ve yorumlama Vücut ağırlığı ile yapılan çalışmalarda postür incelemesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
10 Video izleme ve yorumlama Serbest ağırlık ile yapılan çalışmalarda postür incelemesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
11 Video izleme ve yorumlama Olimpik kaldırış teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
12 Video izleme ve yorumlama Kardiovasküler egzersizlerde vücudun konumlandırılması Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
13 Video izleme ve yorumlama Vücut geliştirme egzersizlerinde nefes teknikleri ve uygulamalar Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
14 Video izleme ve yorumlama Vücut geliştirme egzersizleri uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
15 Video izleme ve yorumlama Finale yönelik hazırlık çalışmaları ve genel tekrar Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalişmalar çalışmalar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gregory, H.G. ve Travis, T.N. (2016). Essentials of Strength Training and Conditioning. Human Kinetics e-book, US.
Kluver, W.(2018). Related Physical Fitness Assessment. ACSM Publishing, U.S.
Powers, S.K. ve Dodd, S.L. (2018). Her Yönüyle Fitness Ve Sağlıklı Yaşam - Total Fitness and Wellness. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Alvar, B., Sell, K. ve Deuster, P. (2017). Essentials of Tactical Strength and Conditioning. Human Kinetics e-book, US.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel-nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
0
2
Podoloji alanı ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alabilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir.
0
2
Podoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
0
2
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirebilir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir
0
2
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.
1
2
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranabilir.
0
3
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilir.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 9 9
Final Sınavı Hazırlığı 8 5 40
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 7 1 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0