TR EN

ANATOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP101 ANATOMİ 1 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. NERMİN KOÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. EMEL ÇAKAR-Öğr.Gör. HÜSNİYE MERVE KARAAĞAÇ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Anatomi dersinde; vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, Duyu Organları, Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi, Genital Sistemler, Sinir Sistemi ve Solunum Sistemi

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan Vücudunun Temel Yapısını Ayırt Etmek
Hareket Sisteminin Anatomik Yapısını Ayırt Etmek
Dolaşım Sisteminin, Solunum Sisteminin Ve Toraksın Anatomik Yapısını Ayırt Etmek
Sinir Sisteminin, Endokrin Sistemin Ve Duyu Organlarının Anatomik Yapısını Ayırt Etmek
Sindirim Sisteminin Ve Ürogenital Sistemin Anatomik Yapısını Ayırt Etmek

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar sözlü sunum ,soru /cevap
2 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Kafatası iskeleti sözlü sunum ,soru /cevap
3 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Omurga ve Toraks anatomisi sözlü sunum ,soru /cevap
4 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Üst ve alt extremite anatomisi sözlü sunum ,soru /cevap
5 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Sinir Sistemi sözlü sunum ,soru /cevap
6 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Kas Sistemi sözlü sunum ,soru /cevap
7 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Artroloji(Eklemler) sözlü sunum ,soru /cevap
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Duyu Organları sözlü sunum ,soru /cevap
10 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Kalp ve Dolaşım Sistemi sözlü sunum ,soru /cevap
11 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Solunum Sistemi sözlü sunum ,soru /cevap
12 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Sindirim Sistemi sözlü sunum ,soru /cevap
13 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Üriner Sistem sözlü sunum ,soru /cevap
14 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Endokrin Sistem sözlü sunum ,soru /cevap
15 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Genital Sistem sözlü sunum ,soru /cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Prof. Dr. Feridun Vural, Doç. Dr. Mehmet Üzel İnsan Anatomisi, Akademi Yayınları 2. Baskı
Eldra Pearl Solomon, Çeviri Doç. Dr. Levent Ertuğrul, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, Akademi Yayınları, 2. Baskı
Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson, Principles of Anatomy and Physiology, Wiley Press, 13th Edition
Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu , Doç. Dr. H. Gül Hatipoğlu Yüksek Okullar Anatomi Ders Kitabı
Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Sağlık Yüksek Okulları İçin Resimli İnsan Anatomisi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda hastaları hazırlayabilir, gerekli anestezi ve reanimasyon uygulamalarını yapabilir.
2
Anestezi alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlayabilir.
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir
2
Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verebilir.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Pratikte yeterli beceriye sahip olup, sakin ve soğukkanlıdır.
2
Anestezi ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi ile ilgili temel ve uygulamalı sağlık bilgisine sahiptir.
2
Anestezi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
3
Etik standartları konusunda bilgi sahibidir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleriyle etik kurallara uygun, bilgi verici ve etkili bir biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon üniteleri ile Ağrı odalarında hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, Reanimasyon Kliniğinde hasta tedavisinde çalışabilecek düzeye sahip olur

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 101
Genel Toplam 101
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0