TR EN

KLİNİK ANESTEZİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP204 KLİNİK ANESTEZİ II 4 2 2 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. NERMİN KOÇ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi AYŞE DÜŞÜNÜR
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenciye; mesleki uygulama sırasında, anestezi uygulamaları hakkında genel bilgi ve beceri kazandırılması; özellikli cerrahi alanlarında yapılan ameliyatların yönetimlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
İçerik: Preoperatif değerlendirme, Zor hava yolu, Pediatrik ve geriatrik hastada anestezi, ameliyathane dışı anestezi, sık cerrahi girişimlerde (obstetrik, göz, ortopedi, plastik cerrahi, KBB, üroloji, nöroşirürji) anestzi uygulamaları,anestezi uygulamalarında kan transfüzyonları, obez, hipertansif ve diabetik hastalarda anestezi uygulamaları

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Preoperatif dönemde hasta değerlendirmeyi öğrenir.
Zor hava yolu yönetimini öğrenir.
Geriatrik hastalarda anestezi uygular.
Pediatrik hastalarda anestezi uygular.
Sık yapılan cerrahi girişimlerde anestezi uygular.
Ameliyathane dışında anestezi uygular.
Anestezi uygulamalarında kan transfüzyonlarını yapar.
Obez hastada anestezi uygular.
Özellikli hastalarda anestezi uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - PREOPERATİF DEĞERLENDİRME Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
2 - ZOR HAVA YOLU YÖNETİMİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
3 - GERİATRİK HASTADA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
4 - OBEZ HASTALARDA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
5 - AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
6 - GÖZ VE ÜROLOJİ HASTALARINDA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
7 - OBSTETRİK HASTALARDA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 - K.B.B HASTALARINDA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
10 - ORTOPEDİ VE PLASTİK CERRAHİ HASTALARINDA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
11 - PEDİATRİK HASTALARDA ANESTEZİDE PREOPERATİF DEĞERLENDİRME, PREMEDİKASYON VE MONİTÖRİZASYON Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
12 - PEDİATRİK HASTALARDA ANESTEZİDE İNDÜKSİYON VE BLOKLAR Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
13 - ANESTEZİ UYGULAMALARINDA KAN TRANSFÜZYONLARI Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
14 - NÖROŞİRÜRJİ HASTALARINDA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
15 - ÖZELLİKLİ HASTALARDA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Klinik Anestezi, Barash Paul G., Cullen Bruce F., Stoelting Robert K., Çeviri Editörleri: Işık B., Kurtipek Ö., Güneş Tıp Kitabevleri, 2020
Klinik Anestezi, Kayhan Z., Logos Yayıncılık, 2019
Anesthesiology & Critical Care Drug Handbook, Baughman VL, Lexi-comp, 2010
Anesteziyoloji Pratiğinde Farmakoloji ve Fizyoloji Akıl Notları, Türköz A., Güner Can M., Güneş Tıp Kitabevi, 2015
Morgan and Mikhail's Clinical Anesthesiology, 6th edition, Lange , 2018

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda hastaları hazırlayabilir, gerekli anestezi ve reanimasyon uygulamalarını yapabilir.
5
2
Anestezi alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlayabilir.
5
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir
5
2
Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verebilir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Pratikte yeterli beceriye sahip olup, sakin ve soğukkanlıdır.
5
2
Anestezi ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi ile ilgili temel ve uygulamalı sağlık bilgisine sahiptir.
5
2
Anestezi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
5
3
Etik standartları konusunda bilgi sahibidir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleriyle etik kurallara uygun, bilgi verici ve etkili bir biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon üniteleri ile Ağrı odalarında hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, Reanimasyon Kliniğinde hasta tedavisinde çalışabilecek düzeye sahip olur
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 6 84
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 1 10 10
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 14 14
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 14 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0