TR EN

KLİNİK ANESTEZİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP204 KLİNİK ANESTEZİ II 4 2 2 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Metabolik/ Endokrin Sistemde Anestezi Uygulamak
Pediatrik Hastalarda anestezi uygulamak
Hasta ile ilgili bazı özel durumlarda anestezi uygulamak
Sık yapılan cerrahi girişimlerde anestezi uygulamak
Obstetrik ve jinekolojik girişimlerde anestezi uygulamak
Seyrek görülen hastalıklarda anestezi uygulamak