TR EN

TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBE604 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 3 0 0 18

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi DOKTORA, TYY: + 8.Düzey, EQF-LLL: 8.Düzey, QF-EHEA: 3.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersin Veren Hoca/Hocalar Doç.Dr. SEZER CİHAN KESKEN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrencilere kendi alanlarında kaynak taramayı, araştırma yapmayı ve tez öneri formu hazırlamayı öğretmek ve öğrencilere bilimsel ilkelere göre tez yazma becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, bilimsel araştırma, kaynak tarama, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, dipnot sistemleri ve tez öneri formu hazırlama konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tez öneri formu oluşturur
Farklı araştırma teknikleri kullanarak bilimsel makale yazar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Derste işlenecek temel kavramlara, dersin amacı ve içeriğine ilişkin ön bilgi Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili makale okuma Bilim ve bilimsel yaklaşım Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili makale okuma Bilimsel araştırma ve kaynak tarama Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili makale okuma Araştırma sürecinin temel öğeleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili makale okuma Problem-Araştırma sorusu-Hipotez Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili makale okuma Metodoloji Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 Konuyla ilgili makale okuma Nicel ve Nitel Araştırma Teknikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili makale okuma Anket yöntemi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
10 Konuyla ilgili makale okuma Örnek olay çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 Konuyla ilgili makale okuma Alıntı ve atıf Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Konuyla ilgili makale okuma Bilimsel makale yazımı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Konuyla ilgili makale okuma Bilimsel makale yazımı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 - Tez öneri formu hazırlama Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 - Tez öneri formu hazırlama Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, (s 271).
Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1992). Multivariate data analysis: With readings. Macmillan Publishing Company.
King, G., Keohane, R.& Verba, S. (1994).Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton University Press
İlgili alandaki doktora ve yüksek lisans tezleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve finansla ilgili teorileri tanımlama.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın diğer disiplinlerle ilişkisini yorumlama.
5
2
Uluslararası ekonomi ve uluslararası finans konularında bilgi sahibi olma.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve finansa ilişkin güncel olayları yorumlama.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik ve finansal analizler yapma
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili konularda niteliksel ve niceliksel araştırmalar yapma.
3
2
Zamanı etkin ve verimli kullanma.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe´yi kurallara uygun ve etkili bir biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanma.
5
2
İnsani ve sosyal açıdan ekonomik ve finansal faaliyetlerde bulunma.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik ve finansal değişkenlerin yapısı ve özelliklerine dair bilgilerini sürekli geliştirme.
3
2
Büyüme, yatırım, enflasyon, faiz oranları, işsizlik, döviz kuru ve uluslararası ticaret gibi ekonomik ve finansal kavramların aralarındaki ilişkileri kavrama ve yorumlama.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 8 112
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 7 98
Ödev 14 6 84
Proje Hazırlama 1 20 20
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 14 5 70
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 20 20
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 76 0 458
Genel Toplam 458
Toplam İş Yükü / 25.5 18
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 18,0