TR EN

TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBE604 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 3 0 0 18

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi DOKTORA, TYY: + 8.Düzey, EQF-LLL: 8.Düzey, QF-EHEA: 3.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞLA TUĞBERK ARIKER
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ÖZGE TURHAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrencilere kendi alanlarında kaynak taramayı, araştırma yapmayı ve tez öneri formu hazırlamayı öğretmek ve öğrencilere bilimsel ilkelere göre tez yazma becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, bilimsel araştırma, kaynak tarama, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, dipnot sistemleri ve tez öneri formu hazırlama konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tez öneri formu oluşturur
Farklı araştırma teknikleri kullanarak bilimsel makale yazar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Derste işlenecek temel kavramlara, dersin amacı ve içeriğine ilişkin ön bilgi Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili makale okuma Bilim ve bilimsel yaklaşım Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili makale okuma Bilimsel araştırma ve kaynak tarama Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili makale okuma Araştırma sürecinin temel öğeleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili makale okuma Problem-Araştırma sorusu-Hipotez Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili makale okuma Metodoloji Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 Konuyla ilgili makale okuma Nicel ve Nitel Araştırma Teknikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili makale okuma Anket yöntemi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
10 Konuyla ilgili makale okuma Örnek olay çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 Konuyla ilgili makale okuma Alıntı ve atıf Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Konuyla ilgili makale okuma Bilimsel makale yazımı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Konuyla ilgili makale okuma Bilimsel makale yazımı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 - Tez öneri formu hazırlama Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 - Tez öneri formu hazırlama Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
4
2
Alanındaki olgular hakkında uzmanlaşır ve bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında ilgi duyduğu kavram, kuram ve olgular hakkında uzmanlaşır ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır
5
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapar ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır
4
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
4
2
İşletme alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
5
3
İşletme alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
4
2
İşletme alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltir.
4
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapar, gündemi takip eder ve yazılı-sözlü çalışmalar üretir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
5
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 8 112
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 7 98
Ödev 14 6 84
Proje Hazırlama 1 20 20
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 14 5 70
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 20 20
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 76 0 458
Genel Toplam 458
Toplam İş Yükü / 25.5 18
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 18,0