TR EN

TANISAL ODYOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ODY503 TANISAL ODYOLOJİ 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SELVA ZEREN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi NEBİ MUSTAFA GÜMÜŞ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Odyolojide ayırıcı tanı testlerinin teori ve uygulamasına ilişkin bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Odyolojide davranım testleri ve objektif testlerin tanı koymadaki yeri, işitme sağlığının korunması, işitme kaybının önlenmesi, tanılanması, tedavi ve rehabilitasyonu, ayırıcı tanı testleri.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İşitme test yöntemlerini açıklar.
Hastalığa uygun test yöntemlerini ve test sonuçlarını açıklar.
Test uygulamasında hasta ile doğru iletişim kurma yollarını açıklar.
Elektrofizyolojik test yöntemlerini açıklar.
Elektrofizyolojik testlerin sonuçlarını açıklar.
Periferik ve santral işitme bozukluklarında uygulanan testleri açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Bireysel araştırma Periferik ve santral işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi Anlatım
2 Literatür tarama, Bireysel araştırma Subjektif test yöntemleri Anlatım, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
3 Literatür tarama, Bireysel araştırma Odyometrik Ölçümler Anlatım, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
4 Literatür tarama, Bireysel araştırma Konuşma Odyometrisi Anlatım, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
5 Literatür tarama, Bireysel araştırma Objektif Test Yöntemlerine Giriş Anlatım, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
6 Literatür tarama, Bireysel araştırma Akustik immitansmetrik ölçümler ve yorumlama Anlatım, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
7 Literatür tarama, Bireysel araştırma Timpanometrik Ölçümler ve yorumlama Anlatım, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Bireysel araştırma Akustik refleks ölçümler ve yorumlama Anlatım, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
10 Literatür tarama, Bireysel araştırma Otoakustik Emisyon Anlatım, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
11 Literatür tarama, Bireysel araştırma İşitsel Uyarılmış Potansiyellerin değerlendirilmesi ve yorumlama Anlatım, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
12 Literatür tarama, Bireysel araştırma ABR, orta ve geç latanslar Anlatım, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
13 Literatür tarama, Bireysel araştırma Koklear ve retrokoklear patolojilerde ayırıcı tanı Anlatım, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
14 Literatür tarama, Grup araştırması, Bireysel araştırma Genel tekrar Anlatım, Örnek Olay, Problem çözme
15 Literatür tarama, Grup araştırması, Bireysel araştırma Genel tekrar Anlatım, Örnek Olay, Problem çözme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

TL Wiley (1997) Acoustic Immitance Measures in Clinical Audiology,Singular
JW Hall III (1992)Handbook of Auditory Evoked Responses,Allyn&Bacon
JW Hall III(2000) Handbook of Otoacoustic Emission,Singular

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanında lisans üstü düzeyde kanıta dayalı güncel bilgiye sahip olur.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji biliminin disiplinler arası ilişkilerini bilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanındaki bilimsel bilgilerini kullanarak çözüm üretir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanındaki bilimsel bilgilerini kullanarak karşılaştığı sorunlara ürettiği çözümleri uygular.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji ile ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde etkin rol oynar.
5
2
Odyoloji ile ilgili bir bilimsel çalışmayı planlar, yürütür ve sonuçlandırır.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanındaki bilgi ve becerilerini yaşam boyu güncelleyebilir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji biliminin gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanır.
5
2
Bir bilimsel çalışmayı sözel ya da yazılı olarak sunar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplum ve birey işitme sağlığını gözeterek ve etik ilkelere bağlı kalarak ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına yön verecek çalışmalara katkı sağlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 4 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 55 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0