TR EN

KLİNİK UYGULAMA I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ODY505 KLİNİK UYGULAMA I 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SELVA ZEREN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi NEBİ MUSTAFA GÜMÜŞ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mesleki eğitim ve uygulamalarda sorunları yetkin bir şekilde çözmek için sorumlu mesleki davranışların, klinik ortamında odyoloji ile ilgili tanı yöntemlerinin izlenmesi ve uygulanmasına ilişkin becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Odyolojide özel değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, işitmenin değerlendirmesi, vestibüler değerlendirme, odyolojik ve vestibüler rehabilitasyon gibi odyolojinin klinik alanları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Odyolojik tanı yöntemlerini uygular.
Klinikte uyulması gereken kuralları uygular.
İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısında bilimsel yöntemleri yetkisi dahilinde uygular.
İşitme tarama programındaki yeni doğan ve çocuklarda gerekli işitme testlerini uygular.
Uygulama yerinde klinik gözlem yapar.
Uygulama yerinde karşılaştığı olguların değerlendirmesini yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama Giriş: Ders içeriği ve bilgilendirme Anlatım, Tartışma
2 Literatür tarama Sağlıkta Etik Uygulamalar Anlatım, Tartışma
3 Bireysel araştırma Klinisyen- Hasta ilişkisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
4 Bireysel araştırma Gizlilik - Kişilerin ve Hakların hassasiyetine saygı Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
5 Bireysel araştırma Otonomi ve Bilgilendirilmiş Onam Formları Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
6 Bireysel araştırma Topluma olan Sorumluluk Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
7 Bireysel araştırma Topluma olan Sorumluluk Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
8 - ARA SINAV -
9 Bireysel araştırma Araştırma Etiği Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
10 Bireysel araştırma Bilgilendirilmiş Onam formları Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
11 Bireysel araştırma Hassas ve yetkin olmayan katılımcılar Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
12 Bireysel araştırma Gizlilik Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
13 Bireysel araştırma Zararları ve faydaları dengeleme: randomize kontrollü çalışmalar Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
14 Bireysel araştırma Araştırmalarda adalet Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
15 Bireysel araştırma Araştırmalarda adalet Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları.(2001). http://www.tubitak.gov.tr/birimler
Kırbaç, D., Çevik, F.E.(2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği. Nobel Tıp Kitabevi.
Cevizci, A.(2016) Uygulamalı Etik, 2. Baskı, SAY Yayın Evi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanında lisans üstü düzeyde kanıta dayalı güncel bilgiye sahip olur.
5
2
Odyoloji alanında lisans üstü düzeyde kanıta dayalı güncel bilgiye sahip olur.
5
3
Odyoloji alanında lisans üstü düzeyde kanıta dayalı güncel bilgiye sahip olur.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji biliminin disiplinler arası ilişkilerini bilir.
5
2
Odyoloji biliminin disiplinler arası ilişkilerini bilir.
5
3
Odyoloji biliminin disiplinler arası ilişkilerini bilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanındaki bilimsel bilgilerini kullanarak çözüm üretir.
5
2
Odyoloji alanındaki bilimsel bilgilerini kullanarak çözüm üretir.
5
3
Odyoloji alanındaki bilimsel bilgilerini kullanarak çözüm üretir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanındaki bilimsel bilgilerini kullanarak karşılaştığı sorunlara ürettiği çözümleri uygular.
5
2
Odyoloji alanındaki bilimsel bilgilerini kullanarak karşılaştığı sorunlara ürettiği çözümleri uygular.
5
3
Odyoloji alanındaki bilimsel bilgilerini kullanarak karşılaştığı sorunlara ürettiği çözümleri uygular.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji ile ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde etkin rol oynar.
5
2
Odyoloji ile ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde etkin rol oynar.
5
3
Odyoloji ile ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde etkin rol oynar.
5
4
Odyoloji ile ilgili bir bilimsel çalışmayı planlar, yürütür ve sonuçlandırır.
5
5
Odyoloji ile ilgili bir bilimsel çalışmayı planlar, yürütür ve sonuçlandırır.
5
6
Odyoloji ile ilgili bir bilimsel çalışmayı planlar, yürütür ve sonuçlandırır.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji alanındaki bilgi ve becerilerini yaşam boyu güncelleyebilir.
4
2
Odyoloji alanındaki bilgi ve becerilerini yaşam boyu güncelleyebilir.
4
3
Odyoloji alanındaki bilgi ve becerilerini yaşam boyu güncelleyebilir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Odyoloji biliminin gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanır.
4
2
Odyoloji biliminin gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanır.
4
3
Odyoloji biliminin gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanır.
4
4
Bir bilimsel çalışmayı sözel ya da yazılı olarak sunar.
4
5
Bir bilimsel çalışmayı sözel ya da yazılı olarak sunar.
4
6
Bir bilimsel çalışmayı sözel ya da yazılı olarak sunar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplum ve birey işitme sağlığını gözeterek ve etik ilkelere bağlı kalarak ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına yön verecek çalışmalara katkı sağlar.
3
2
Toplum ve birey işitme sağlığını gözeterek ve etik ilkelere bağlı kalarak ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına yön verecek çalışmalara katkı sağlar.
3
3
Toplum ve birey işitme sağlığını gözeterek ve etik ilkelere bağlı kalarak ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına yön verecek çalışmalara katkı sağlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 6 84
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 4 56
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 10 10
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 29 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0