TR EN

BİYOKİMYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BEY150 BİYOKİMYA 2 2 2 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Temel biyokimyasal reaksiyonları hücresel seviyede ayırt etme ve patolojik olayları açıklamaya ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Moleküllerin yapı ve tasarımı, Protein, karbohidrat ve lipid metabolizmaları ve klinik önemi, enzimlerin klinik tanıda yeri, sıvı ve elektrolit dengesi, vitamin ve eser elementlerin tasarımı, hormonlar ve önemi, hemoglobin metabolizması.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Canlılarda biyomoleküllerin temel bilgilerini tanımlar.
Metabolizmada rol oynayan genel kimyasal reaksiyonları keşfeder.
Vücudundaki metabolik yolların kontrol mekanizmalarını keşfeder.
Hücredeki normal ve patolojik seviyelerde kimyasal reaksiyonlardaki değişiklikleri ilişkilendirir.
Metabolizma ile ilgili kavramları açıklar.
Karbonhidrat metabolizması ile düzenleyici mekanizmaları karşılaştırır.
Lipitleri sınıflandırır.
Protein metabolizmasını ve aminoasitleri açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Biyokimyaya Giriş, Sulu Ortamlardaki Zayıf Etkileşimler, Non-kovalent Etkileşimler, Biyolojik Proseslerde Suyun Önemi Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
2 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Hücre yapıları, Giriş ve İçerik Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
3 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Hücre Organelleri, Transport Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
4 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Lipitlerin Sınıflandırılması, Yapı ve Fonksiyonları Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
5 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Lipitlerin Sindirim ve Emilimi Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
6 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Karbonhidratların Sınıflandırılması,Yapı ve Fonksiyonları Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
7 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Karbonhidratların Sindirim ve Emilimi Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Amino Asitlerin Yapısı/Stereokimya, Sınıflandırma ve Yan Zincirlerin Özellikleri Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
10 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Esansiyal Amino Asitler, Amino Asitlerin İyonizasyonları, Amino Asit Reaksiyonları Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
11 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Peptidlerin Sınıflandırılması, Peptid Bağı ve Yapısı; Stabilite ve Peptid Bağı Oluşumu, Rotasyonlar, Konformasyonlar Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
12 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Yağda Eriyen Vitaminler Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
13 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Suda Eriyen Vitaminler ve Mineraller Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
14 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Enzimlerin Yapıları, Sınıflandırılması, Fonksiyonları; Hastalıkların Teşhisinde Enzimlerin Önemi Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
15 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Hormonların Yapısı ve Etki Mekanizmaları Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Harvey, R.A., Ferrier, D.R. (2012). Lippincott's Biyokimya. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
Konukoğlu D., (2019) Temel ve Klinik Biyokimya: Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları için, 2. Baskı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 2 14
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 3 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 79
Genel Toplam 79
Toplam İş Yükü / 25.5 3,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 3,0