TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T %
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5
ANATOMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİZYOLOJİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİZYOLOJİ II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25
BİYOKİMYA 4 3 5 3 3 4 4 4 4 34 18,89
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 3 3 4 3 5 5 4 5 36 20
HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25
HEMŞİRELİK TARİHİ VE ETİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MİKROBİYOLOJİ 3 4 4 4 3 3 4 3 3 31 17,22
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25
ENFEKSİYON HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACİL HEMŞİRELİĞİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25
FARMAKOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATOLOJİ 4 3 4 4 3 4 4 4 3 33 18,33
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 5 4 4 5 5 4 4 5 5 41 22,78
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25
KLİNİK ÇALIŞMA I 5 4 5 4 5 4 5 5 4 41 22,78
KLİNİK ÇALIŞMA II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25
HEMŞİRELİKTE BAKIM TEKNOLOJİSİ 5 4 4 5 5 4 5 4 4 40 22,22
BİTİRME TEZİ 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 16,11
İSTATİSTİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5
YABANCI DİL I (İNG.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL II (İNG.) 1 1 1 1 1 5 1 1 1 13 7,22
TOPLAM 77 71 75 75 73 78 77 75 75 676 375,56
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T %
ARAPÇA I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAPÇA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇİNCE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇİNCE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLTÜREL PSİKOLOJİ: KÜLTÜRÜN DAVRANIŞLARIMA ETKİSİ / ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KÜLTÜREL FARKLILIKLARI ANLAMA: FARKLI KÜLTÜRLERLE İLETİŞİM KURMANIN YOLLARI / ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADIN VE İNSAN HAKLARI: KADIN ANLAMAK / ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STRESİ VE ÇATIŞMAYI YÖNETMENİN YOLLARI / ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAPAY ZEKA VE İNSAN DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ / DAVRANIŞ UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİJİTAL ÇAĞDA SİYASAL DAVRANIŞ VE SOSYAL KİMLİK / DAVRANIŞ UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MİKRO EKONOMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARA VE BANKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FELSEFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANSIZCA I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANSIZCA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GİRİŞİMCİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOMA HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 7,2
ANTROPOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÜROLOJİ HEMŞİRELİĞİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 7,2
DİYABET HEMŞİRELİĞİ (SEÇİMLİK DERS I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 7,2
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 6,88
REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ 5 5 4 4 5 5 5 5 4 42 6,72
CİNSEL SAĞLIK 4 3 3 3 5 4 5 4 5 36 5,76
EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ 5 4 4 5 5 4 5 4 4 40 6,4
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 1 2 1 1 1 5 2 1 1 15 2,4
YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENDOSKOPİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HALKLA İLİŞKİLERDE PLANLAMA VE YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARKA YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİJİTAL PAZARLAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REKLAM KAMPANYALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARNING ENGLISH THROUGH MOVIES / İNGİLİZCE UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACADEMIC WRITING WORKSHOP / İNGİLİZCE UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARNING ENGLISH THROUGH DRAMA / İNGİLİZCE UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENGLISH FOR CAREER DEVELOPMENT/İNGİLİZCE UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL HUKUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSTATİSTİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TİCARET HUKUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞARET DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE TOPLAM KALİTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAPONCA I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAPONCA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LİNEER CEBİR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDYA VE KAMUOYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİNANSAL OKURYAZARLIK: PARANIN ÖNEMİ / OKURYAZARLIK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SİYASİ OKURYAZARLIK: DİJİTAL ÇAĞDA SİYASET / OKURYAZARLIK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDYA OKURYAZARLIĞI: MEDYANIN VERDİĞİ MESAJLAR / OKURYAZARLIK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI: TEKNOLOJİ İLE YAŞAMAK / OKURYAZARLIK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSİKOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELEŞTİREL PSİKOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLETİŞİM KURAMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SİYASAL İLETİŞİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADYO TELEVİZYON REKLAMCILIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLETİŞİM ETİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL SORUMLULUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUSÇA I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUSÇA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNSAN HAKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL PSİKOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARİYER PLANLAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSPANYOLCA I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSPANYOLCA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEKAN,ZAMAN VE TASARIM / TASARIM UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİKİRDEN ÜRÜNE YENİLİKÇİ TASARIM / TASARIM UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHENK, DENGE VE GÖRSEL TASARIM / TASARIM UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAPAY ZEKA VE DAVRANIŞ / DAVRANIŞ UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANORMAL DAVRANIŞ: PROBLEMLİ DAVRANIŞI FARKETME YOLLARI / DAVRANIŞ UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEYNİN KARAR VERME DAVRANIŞI / DAVRANIŞ UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHENK,DENGE VE GÖRSEL TASARIM / TASARIM UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEKAN, ZAMAN VE TASARIM / TASARIM UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÜŞÜN VE YAP: YARATICI DÜŞÜNME VE TASARIM / TASARIM UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞLETME YÖNETİMİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEĞİŞİM YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜZAKERE TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BULUŞÇU DÜŞÜNME BECERİSİ / ÜST DÜZEY UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİR YAŞAM BECERİSİ OLARAK KARAR VERME / ÜST DÜZEY UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARMAŞIK PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ / ÜST DÜZEY UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADAPTASYON BECERİSİ: BİLİŞSEL ESNEKLİĞİ ARTIRMA YOLLARI / ÜST DÜZEY UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL EKONOMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL MUHASEBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAMU EKONOMİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UYGARLIKLAR TARİHİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UYGARLIKLAR TARİHİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YÖNETİMDE İLETİŞİM AĞI SANATI / YENİLİK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EKONOMİK BAŞARIYA ULAŞMANIN YOLLARI:SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON / YENİLİK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INOVASYON VE TEKNOLOJİ İLE YENİLİKÇİ OLMA YOLLARI / YENİLİK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YARATICILIKTAN GİRİŞİMCİLİĞE: INOVATİF DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ / YENİLİK UZMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOK DİSİPLİNLİ PROJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HİTABET VE LİDERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIDA ATÖLYESİ UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLETİŞİM SANATI: YAŞAM BECERİSİ OLARAK İLETİŞİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMAYA GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNSAN İHTİYAÇLARINI ANLAMAK: DİJİTAL ÇAĞDA ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BÜYÜK VERİ YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YARATICI YAZARLIK: ETKİLİ YAZI YAZMA TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİR DÜŞÜNME SANATI OLARAK MATEMATİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 35 34 31 33 35 38 37 34 34 311 49,76