TR EN

ENFEKSİYON HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY243 ENFEKSİYON HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 3 2 2 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GÜLAY YILDIRIM

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Enfeksiyon hastalıklarında hemşirenin sorumluluklarının kavranmasına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Hastalıklarından Korunmada İzolasyon Yöntemleri, Hastane Enfeksiyonları, Bağışıklama, Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı, Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı, Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı, Kan Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Enfeksiyon oluşum koşullarını açıklar.
Enfeksiyon hastalıklarının kontrolünün önemini açıklar.
Bağışıklama ve aşılamanın, toplum sağlığı yönünden önemi arasında bağlantı kurar.
Sistemlere göre sık görülen enfeksiyon hastalıklarının tanı,tedavi,komplikasyon ve hemşirelik bakımını inceler.
Enfeksiyon hastalığının özelliklerine uygun hemşirelik bakımını uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği Anlatım, Tartışma
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Enfeksiyon Oluşumu Anlatım, Tartışma
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Enfeksiyon Hastalıklarından Korunmada İzolasyon Yöntemleri Anlatım, Vaka Çalışması
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hastane Enfeksiyonları Anlatım, Tartışma
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Bağışıklama Anlatım, Tartışma
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Bağışıklama Anlatım, Vaka Çalışması
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı Anlatım, Vaka Çalışması
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı Anlatım
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı Anlatım, Tartışma
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı Anlatım
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı Anlatım, Vaka Çalışması
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kan Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı Anlatım, Tartışma
15 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kan Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakımı Anlatım, Vaka Çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Görak, G., Savaşer, S.,Yıldız, S. (2011). Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği.İstanbul Tıp Kitabevi.
Tabak, F. (2009). Enfeksiyon Hastalıkları. İstanbul Tıp Kitapevi.
Topçu, A.W., Söyletir, G.,Doğanay, M. (2008). İnfeksiyon Hastalıkları 1-2. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
Gershon, A.A., Hotez, P.J., Katz, S.L. (2006). Krugman'ın Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları. G.Kanra (Çev.Ed). Ankara: Güneş Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0