TR EN

CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY242 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 4 12 8 10

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Cerrahinin temel kavram ve ilkelerine, preoperatif-intraoperatif-postoperatif süreçlerde sistematik bakım vermeye ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Cerrahide Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesizliklerinde ve Şokta Hemşirelik Bakımı, Cerrahi Girişim Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Bakımı, Yarada ve Yanıkta Hemşirelik Bakımı, Cerrahi İnfeksiyonlarda Hemşirelik Bakımı, Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kalp-Damar Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sindirim Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Meme Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kas İskelet Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı ve Doku/Organ Transplantasyonlarında Hemşirelik Bakımı.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Cerrahide temel kavramları açıklar.
Cerrahi sınıflamaları açıklar.
Cerrahi tedavi yöntemlerini ve bu yöntemlerle ilişkili hemşirelik bakım tekniklerini uygular.
Preoperatif,perioperatif ve postoperatif dönemlerde hemşirelik sürecini uygular.
Cerrahi tedavinin tüm aşamalarında hasta ve ailesine rehberlik eder.
Edindiği bilgi ve becerileri farklı durumlarda problem çözme amaçlı uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Cerrahi Hemşireliğine Giriş Anlatım, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Cerrahide Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesizliklerinde ve Şokta Hemşirelik Bakımı Anlatım, Beyin Fırtınası, Klinik Uygulama
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Cerrahi Girişim Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Bakımı Anlatım, Beyin Fırtınası, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Yarada ve Yanıkta Hemşirelik Bakımı Anlatım, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Cerrahi İnfeksiyonlarda Hemşirelik Bakımı Anlatım, Beyin Fırtınası, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kalp-Damar Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Beyin Fırtınası, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Beyin Fırtınası, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sindirim Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Beyin Fırtınası, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Meme Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Beyin Fırtınası, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kas İskelet Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Beyin Fırtınası, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Anlatım, Beyin Fırtınası, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
15 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Doku/Organ Transplantasyonlarında Hemşirelik Bakımı Anlatım, Beyin Fırtınası, Klinik Uygulama, Vaka Çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Karadakovan, A., Aslan, E. F. (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. İstanbul: Nobel Kitabevi.
Dentlinger, N., Ramdin, V. (2015). Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği. Ankara:Nobel Kitabevi.
Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N. (2011). Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi.İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0