TR EN

ACİL HEMŞİRELİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY244 ACİL HEMŞİRELİĞİ 4 3 2 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Acil durumları belirleyebilme, acil hastasına gerekli tedavi ve bakımları uygulamaya ilişkin bilgi, tutum ve becerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Acil Hemşireliğine Giriş,Triyaj, Hava Yolu Sağlanması ve CPR, Toksik Aciller, Metabolik ve Endokrin Aciller, Nörolojik Aciller, Şok ve Acil Yaklaşım, Yanık ve Donuklarda Acil Bakım, Kardiyopulmoner Aciller, İleri Yaşam Desteği ve Hemşirelik Bakımı, Pelvis ve Ekstiremite Travmaları, Toraks Travmaları, Kafa ve Omurga Travmaları, Çoklu Travmalar ve Karın Travmaları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öncelikleri belirleme (triyaj) ile ilgili genel kuralları sıralar.
Temel yaşam desteğine gereksinim duyulacak acil durumları açıklar.
Komplikasyonların erken önlenmesi için izlenmesi gereken kriterleri seçer.
Sistemlere ve travmalara yönelik acil durumların belirtileri, tanısı, tedavisi ve bakımını açıklar.
Temel yaşam desteği ile ilgili uygulamaları, yaş gruplarına göre maket üzerinde gösterir.
Hemşirelik süreci doğrultusunda acil hastasının sorunlarının çözümüne yönelik bakım planını uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Ders Tanıtımı ve Acil Hemşireliği Anlatım, Beyin Fırtınası
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Acil Hemşireliği ve Triyaj Anlatım, Beyin Fırtınası, Vaka Çalışması, Laboratuvar Çalışmaları
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Toksik Aciller Anlatım, Beyin Fırtınası, Vaka Çalışması
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Havayolu Sağlanması ve CPR Anlatım, Beyin Fırtınası, Laboratuvar Çalışmaları
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Metabolik ve Endokrin Aciller Anlatım, Beyin Fırtınası, Vaka Çalışması
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Nörolojik Aciller Anlatım, Beyin Fırtınası, Vaka Çalışması
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Şok ve Acil Yaklaşım Anlatım, Beyin Fırtınası, Vaka Çalışması, Laboratuvar Çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Yanık ve Donuklarda Acil Bakım Anlatım, Vaka Çalışması, Laboratuvar Çalışmaları
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kardiyopulmoner Aciller Anlatım, Beyin Fırtınası, Vaka Çalışması, Laboratuvar Çalışmaları
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Toraks Travmaları Anlatım, Beyin Fırtınası
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kafa ve Omurga Travmaları Anlatım, Beyin Fırtınası
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Çoklu Travmalar Anlatım, Beyin Fırtınası
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Çoklu Travmalar Anlatım, Beyin Fırtınası, Vaka Çalışması
15 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Abdominal ve Üriner Bölge Travmaları Anlatım, Beyin Fırtınası, Vaka Çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Şelimen, D., Kuğuoğlu, S., Aslan, F.E., Olgun, N. (2004). Acil Bakım. İstanbul: Yüce Yayıncılık.
Şelimen, D., Özşahin, A., Gürkan, A., Taviloğlu, K. (2008). Hemşire ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Bayraktar, H., Elmaskaya A, Konuşkan M. (2003). Uygulamalı İlkyardım Rehberi, Ankara: Palme Yayıncılık.
Bikem, S., İnan, H. (2005). İlk Yardım, İstanbul: Birol Basın Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 1 14
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 2 28
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 1 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 51 0 79
Genel Toplam 79
Toplam İş Yükü / 25.5 3,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 3,0