TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE KAMPANYA PLANLAMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY323 HALKLA İLİŞKİLERDE KAMPANYA PLANLAMASI 5 5 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; bir halkla ilişkiler kampanyası oluşturulurken fikir geliştirme, araştırma ve planlama aşamalarının kavranması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği; halkla ilişkiler kampanya süreci, kampanya aşamaları: araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme, durum analizi ve hedef kitle analizi, örnek halkla ilişkiler kampanyalarının incelenmesi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla İlişkiler kampanya süreçlerini listeler.
Halkla ilişkiler kampanya süreçlerini açıklar.
Halkla ilişkiler kampanyalarında durum ve hedef kitle analizinin neden önemli olduğunu belirler.
Halkla ilişkiler kampanyalarıyla ilgili örnekleri inceler.
Halkla ilişkiler kampanya planlama süreciyle ilgili bilgilerle bir kampanya tasarlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Slaytlar Ders İçeriği Hakkında Genel Bilgilendirme, Ders Kaynaklarının Tanıtılması. Halkla İlişkiler Kampanyalarının Oluşturulma Süreçlerine İlişkin Bilgilendirme. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Slaytlar Ödüllü Halkla İlişkiler Kampanyalarının İncelenmesi, Halkla İlişkiler Kampanyaları Oluşturulurken Başarıyı Yakalama Adına Gerekli Kriterlerin Anlatılması. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Slaytlar Halkla İlişkiler Kampanyaları Oluşturulurken Orijinal ve Yaratıcı Fikir Geliştirilmesi İçin İzlenecek Yolların Örnek Uygulanmış Projeler Üzerinden Anlatılması. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Slaytlar Halkla İlişkiler Kampanyaları Oluşturulurken Araştırma Aşamasında İzlenecek Adımların Anlatılması. Araştırmada Faydalanılan Formal ve İnformal Kaynakların Açıklanması. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Slaytlar Halkla İlişkiler Kampanyaları Oluşturulurken Planlama Aşamasında İzlenecek Problem Tespiti, Durum Analizi ve Amaçların Belirlenmesi Adımlarının Anlatılması. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Slaytlar Halkla İlişkiler Kampanyaları Oluşturulurken Planlama Aşamasında Hedef Kitle Gruplarının Belirlenmesi ve Bu Hedef Kitle Gruplarının Program Amaçlarının Oluşturulması Konularının Anlatılması. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Slaytlar Halkla İlişkiler Kampanyaları Oluşturulurken Planlama Aşamasında Oluşturulacak Aksiyon (Hareket) Planı Stratejisi Belirleme Konusunun Anlatılması. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Slaytlar Halkla İlişkiler Kampanyaları Oluşturulurken Planlama Aşamasında İletişim Stratejisi Geliştirme Yöntemleri, Doğru ve Etkili Mesaj Belirleme ile Medya Planlama Stratejileri Konularının Anlatılması. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Slaytlar Halkla İlişkiler Kampanyaları Oluşturulurken Planlama Aşamasında İletişim Stratejisi Geliştirme Yöntemleri, Doğru ve Etkili Mesaj Belirleme ile Medya Planlama Stratejileri Konularının Anlatılması. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Slaytlar Halkla İlişkiler Kampanyaları Oluşturulurken Planlama Aşamasında Program Değerlendirmesi, Program Uygulama Planı (Sorumlulukların Saptanması, Takvim, Bütçe) ile Feedback Alınması ve Programın Değerlendirilmesi Adımlarının Anlatılması. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
12 Öğrenci Ödevlerinin Değerlendirilmesi Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi ve Kritize Edilmesi. Soru Cevap Tartışma Yöntemi
13 Öğrenci Ödevlerinin Değerlendirilmesi Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi ve Kritize Edilmesi. Soru Cevap Tartışma Yöntemi
14 Öğrenci Ödevlerinin Değerlendirilmesi Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi ve Kritize Edilmesi. Soru Cevap Tartışma Yöntemi
15 Öğrenci Ödevlerinin Değerlendirilmesi Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi ve Kritize Edilmesi. Soru Cevap Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Agile Pr, Salzman M. (2017). Epub.
Başak N., Çoşkun B. G. (2014). Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri Ödüllü Örnek Uygulamalar, Nobel Yayınları
Black S., Taylor and Francis, Practice of Public Relations
Green A., Page K. Creativity in Public Relations
Grunig J. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayınları
Peltekoğlu Balta F. (2016). Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınları
Şatır K. Ç., Erendağ S. F., Demir G. Z. (2017). Stratejik Halkla İlişkiler ve Uygulamaları, Nobel Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanlarındaki temel kavramları ve bu kavramlardan doğan temel disiplinleri açıklar.
5
2
Alanıyla ilgili güncel bilgiler ile iletişim kuramlarını karşılaştırır.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili problemleri saptayarak konuya ilişkin sorunları çözer.
4
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Sosyoloji,Gazetecilik, Televizyon, Medya gibi alanlarıyla karşılaştırır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bu programdan mezun olunca öğrenciler, halkla ilişkiler,reklam,pazarlama gibi alanlarda araştırma ve analiz yapar.
5
2
Alan bilgisini kullanarak, alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları tespit eder ve çözer.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gerçekleştirilen proje, kampanya analizi doğrultusunda, hazırlayacağı iletişim planını alanıyla doğru orantılı olarak uygular.
5
2
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerden faydalanarak,halkla ilişkiler ve reklamcılık sektöründe karşılaştığı problemleri çözer.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla ilişkiler kampanyaları ve reklam projelerinde yer alarak, ekip içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
5
2
Alanın dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısıyla yaratıcı ve eleştirel yaklaşarak, özgün ve yenilikçi stratejiler yaratır.
4
3
Alanıyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında sorumluluk alarak, iletişim planı tasarlar.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki uzmanlıklarını destekleyecek yaratıcı üretim, sunum ve ikna tekniklerini tanımlar.
4
2
Alanıyla ilgili gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri yakından takip eder ve örnek verir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Reklam,halkla ilişkiler, pazarlama gibi konularda düşünce ve fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ilgili kişi ve kurumlara etkili bir şekilde açıklar.
4
2
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler tasarlar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda, sektörle işbirliği kurarak, kariyer hedeflerini belirler.
3
2
İletişimle ilgili konuların toplumsal ve küresel boyutlardaki etkilerini analiz eder ve yorumlar.
4
3
Alanıyla ilgili teknik ve kuramsal bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgi ve teknikler tasarlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 4 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0