TR EN

SİYASAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY214 SİYASAL İLETİŞİM 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; siyasal iletişim ve siyasal kampanyalar konusunda temel bilgiler vererek yeni ilgi alanları ve iş olanakları yaratılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği; siyasal iletişimin tanımı, tarihi gelişimi, diğer alanlarla ilişkisi, siyasal iletişimde yöntem ve teknikler, siyasal reklam çeşitleri ve negatif siyasal reklamlar ele alınacak. Medyada siyasal iletişim değerlendirilecek. Siyasal kampanya stratejisi adım adım geniş bir bakış açısı ile anlatılacak. Ulusal ve uluslararası alanda siyasal kampanyalar ve seçmen üzerindeki etkisi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temsilde adalet ve yönetimde istikrar ikilemi arasında yer alan tüm seçim sistemlerini açıklar.
Türkiye'de 1923 - 2018 arasında yapılan seçimleri inceler ve siyasal partilerin oyları oranında sağladıkları parlamentodaki sandalye sayısına ve halkın seçimler itibariyle sergiledikleri oy geçişlerini analiz eder.
1923-2018 yılları arsında seçimlerde gerek iktidar gerekse muhalefet partilerinin seçimler süresince kamuoyuna seslenmek amaçlı kullandıkları, zaman zaman profesyonel kurumlardan (reklam ajansları, PR şirketleri) aldıkları desteklerle oluşturdukları seçim sloganlarını inceler.
Siyasal iletişimin diğer alanlarla ilişkisini belirler.
Siyasal iletişimde kullanılan mesajların kamuoyunun gelişmişlik düzeyi ile yakın ilgisi olduğunu, kamu oylarının gelişmişlik düzeylerini karşılaştırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Siyasal iletişimin tanımı, amacı ve tarihi gelişimi. Sunum ve anlatım
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Siyasal iletişimin diğer alanlarla ilişkisi Sunum ve anlatım
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Siyasal iletişim aktörleri. Sunum ve anlatım
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Siyasal iletişim türleri. Sunum ve anlatım
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Siyasal iletişimde yöntem ve teknikler. Sunum ve anlatım
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Siyasal reklam çeşitleri. Sunum ve anlatım
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Negatif siyasal reklamlar. Sunum ve anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Medyada siyasal iletişim Sunum ve anlatım
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Siyasal kampanya stratejisi. Sunum ve anlatım
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Adayın ve partinin konumunun değerlendirmesi. Sunum ve anlatım
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Hedef kitlenin değerlendirmesi. Sunum ve anlatım
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum İletişim yöntemleri. Sunum ve anlatım
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kamuoyu araştırmaları. Sunum ve anlatım
15 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Ulusal ve Uluslar arası bazda siyasal iletişim. Sunum ve anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aysel, A. (2011). Siyasal İletişim, Gen. 3.bs., Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Devran,Y. ve ötekileri, (2011). Seçim Kampanyalarında Geleneksel Medya, İnternet ve Sosyal Medyanın kullanımı, editör Yusuf Devran, İstanbul: Başlık Yayın Grubu
Tokgöz, O. (2010).Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim, Ankara: İmge Kitabevi
Wolsfed, G. (2011). Making Sense of Media&Politics: Five Principles in Political Communication

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 9 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 147
Genel Toplam 147
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0