TR EN

HALKLA İLİŞKİLER İÇİN TEMEL İSTATİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY222 HALKLA İLİŞKİLER İÇİN TEMEL İSTATİSTİK 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencileri araştırma ve istatistik kavramlarıyla tanıştırarak, istatistik yöntemlerinin kavranması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, Temel istatistik terimleri, bilim ve gözlem veri yapıları ve yöntem, değişkenler ve ölçme , verilerin düzenlenmesi frekans dağılımları, korelasyon ve regresyon konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel istatistik terimlerini açıklar.
Değişkenler ve ölçme tekniklerini analiz eder.
Frekans dağılımları tablosu çizer.
Varyans analiziyle grup içi ve gruplar arası farkları sınıflandırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Giriş, Dersin genel tanıtımı, bilim dalları ile ilişkisi ve tarihçesi Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum İstatistiğe İlişkin Temel Kavramlar Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi I Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi II Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Ortalamalar Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Değişkenlik ve Asimetri Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Endeksler Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Olasılık Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Olasılık Dağılımları Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum İstatistiksel Tahminleme Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Hipotez Testleri Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
13 Vaka Analizleri Basit Korelasyon Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
14 Vaka Analizleri Basit Regresyon Anlatım-Soru Cevap ve Tartışma
15 Genel Tekrar Genel Değerlendirme Genel Tekrar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Rostner, B. (2000). “Fundamentals of Biostatistics” 5th Ed. Duxbury press, USA
Wayne, D.(1996). “Biostatistics, A Foundation for Analysis in the Health Sciences”
Turanlı, M. ve Güriş S. (2005) Temel İstatistik, Der Yayınları.
Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2014) Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Pegem Akademi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0