TR EN

KURUMSAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY324 KURUMSAL İLETİŞİM 6 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; kurumların farklı paydaşlarla müşteri, hissedar, medya vb. paydaşlarına yönelik gerçekleştirdikleri iletişim çalışmalarını nasıl yürütecekleri hakkında bilgi vermektir.
İçerik: Dersin içeriği; kurumsal iletişim kavramı, kurumsal iletişim ögeleri, kurumsal iletişim ve kurumsal marka, kurum kimliği, kurum imajı, kurum kültürü, kurumsal itibar yönetimi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kurumsal iletişim kavramının açıklar.
Kurumsal iletişim kavramının ögelerini listeler.
Kurumsal iletişim ve kurumsal marka kavramlarının aralarındaki ilişkiyi ortaya koyar.
Kurum kimliği, kurum kültürü ve kurum imajı kavramlarını tartışır.
Görsel kimlik unsurlarını analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kurumsal İletişim Kavramı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kurumsal İletişimin Ögeleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kurumsal İletişim Kanalları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kurum Kimliği, Kültürü ve Kurum İmajı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü Genel Tekrar Soru Cevap, Tartışma
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kurum Kimliği, Kültürü ve Kurum İmajı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kurumsal İtibar Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kurumsal İletişimde Medya İle İletişimin Önemi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kurumsal İletişimde Medya İle İletişimin Önemi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Ders Kitabının İlgili Bölümü Genel Tekrar Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Belasen, T. ,A. (2007). The Theory and Practice of Corporate Communication, SAGE .
Mengü, Ç. S. (2015). Kurumsal İletişim Yönetimi ve Profesyonel Markalar, Derin Yayınları.
Vural Akıncı, B,Z., Bat, M. (2013). Kurumsal İletişim Teoriden Pratiğe, İletişim Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 4 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0