TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE KAMPANYA UYGULAMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY326 HALKLA İLİŞKİLERDE KAMPANYA UYGULAMASI 6 5 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; pazarlama, halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarını tanıtmak ve halkla ilişkiler kampanya aşamalarını anlatmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları, halkla ilişkiler kampanya aşamaları, iletişim planı ve kampanya bütçesi hazırlama, akış ve aksiyon planı konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla ilişkiler,reklam ve pazarlama kampanyalarını açıklar.
Halkla ilişkiler kampanya aşamalarını listeler.
Halkla ilişkiler kampanyalarıyla ilgili projeleri inceler.
Bir iletişim planı tasarlar.
Akış ve aksiyon planı oluşturur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü Tanışma, ders akışı ve beklentiler konusunda öğrencileri bilgilendirmek Soru Cevap
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü Halkla İlişkiler, pazarlama ve reklam kampanyaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü Halkla İlişkiler Kampanya Aşamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü Araştırma ve Planlama Aşamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü Planlama Basamaklarının İncelenmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü Uygulama ve Değerlendirme Aşamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü Uygulama ve Değerlendirme Aşamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim Planı Hazırlanışı+Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi,Genel Tekrar
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü Kampanya bütçesi hazırlama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü Akış ve aksiyon planı oluşturma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Öğrenci Ödev Hazırlama Kampanya değerlendirme ve ölçme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi,Ödevlerin Değerlendirilmesi
13 Öğrenci Ödev Hazırlama Öğrenci Ödevlerinin Sunumu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi,Ödevlerin Değerlendirilmesi
14 Öğrenci Ödev Hazırlama Öğrenci Ödevlerinin Sunumu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi,Ödevlerin Değerlendirilmesi
15 Öğrenci Ödev Hazırlama Öğrenci Ödevlerinin Sunumu+Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi,Genel Tekrar,Ödevlerin Değerlendirilmesi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ahmet Yatkın, A., Yatkın, Ü.N. (2010). Halkla İlişkiler ve İletişim, Ankara: Nobel Yayınları.
Aydede, C. (2003). Halkla İlişkiler Kampanyaları, İstanbul: MediaCat.
Xavier, R. (2008). Public Relations Campaigns, Oxford University Press Australia & New Zealand.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 5 50
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 5 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0