TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE ORGANİZASYON YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY428 HALKLA İLİŞKİLERDE ORGANİZASYON YÖNETİMİ 8 5 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; organizasyon düzenleme ve takip etme sürecinin anlaşılmasıdır.
İçerik: Dersin içeriği; halkla ilişkiler kampanya aşamaları: araştırma,planlama,uygulama ve değerlendirme, mevcut durum analizi, pazar analizi, hedef kitle analizi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla ilişkiler kampanya aşamalarını listeler.
Mevcut durum analizi, pazar analizi kavramlarını açıklar.
Mevcut durum analizi yaparak bir kampanya tasarlar.
Belirlediği kampanya doğrultusunda sunum yapar.
Kampanyayı analizler ve araştırmalar doğrultusunda uygular.
Kampanyanın etkisini değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü Dersin tanıtımı Soru Cevap
2 Öğrenci Grup Çalışması Öğrencilerin Kampanya Çalışmaları İçin Gruplara Ayrılması ve Kampanyaların Belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kampanyaların araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarının belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Belirlenen Kampanyaya Göre Mevcut Durum Analizi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Pazar Analizi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Hedef Kitle Analizi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Öğrenci Sunumları Kampanya Öncesi Sunumlar Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Öğrenci Sunumları Kampanya Öncesi Sunumlar Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kampanyanın Sunumu Öğrenci Kampanya Çalışmaları (Grup Çalışması) Kampanya Uygulaması, Soru Cevap
11 Kampanyanın Sunumu Öğrenci Kampanya Çalışmaları (Grup Çalışması) Kampanya Uygulaması, Soru Cevap
12 Kampanyanın Sunumu Öğrenci Kampanya Çalışmaları (Grup Çalışması) Kampanya Uygulaması, Soru Cevap
13 Kampanyanın Sunumu Öğrenci Kampanya Çalışmaları (Grup Çalışması) Kampanya Uygulaması, Soru Cevap
14 Kampanyanın Sunumu Öğrenci Kampanya Çalışmaları (Grup Çalışması) Kampanya Uygulaması, Soru Cevap
15 Kampanyanın Sunumu Öğrenci Kampanya Çalışmaları (Grup Çalışması) Kampanya Uygulaması, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gürel, T. (2010). Halkla İlişkiler Yönetiminde Güncel Konular, Beta Yayınları
Peltekoğlu, F. B. ( 2016). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul:Beta Yayınları
Pira, G. A. , Topsümer, F. (2012). Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Seçkin Yayıncılık
Theaker, A. (2006). Halkla İlişkilerin El Kitabı, İstanbul: MediaCat
Weintraub, E. (2015). Strategic Public Relations Management, New York : Routledge

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 1 5 5
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 6 5 30
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 5 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 5 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0