TR EN

MARKA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY203 MARKA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi SEVİNÇ KOÇAK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; marka kavramını doğru şekilde kavrayarak, marka yönetimi hakkında uygulamaya geçirebilecekleri bilgilerin sunulması hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; markaya ilişkin kavramlar ve stratejik marka yönetim süreci farklı boyutlarıyla ele alınmakta ve örnek olaylar çerçevesinde yapılan incelemeleri kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Marka ile ilgili temel kavramları açıklar.
Tüketicilerde satın alma kararında markanın etkisini belirler.
Kurumsal ve küresel marka yönetimi sürecini analiz eder.
Markanın görsel ve işitsel unsurlarını karşılaştırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Sunumları inceleme, Literatür tarama Marka kavramı Ders anlatımı, tartışma
2 Literatür taraması, ders materyalinin hazırlanması Pazarlama açısından markanın önemi. Ders anlatımı, tartışma
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Marka ile ilgili kavramlar ve marka tescili. Ders anlatımı, tartışma
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Stratejik marka yönetim sürecinin planlanması. Ders anlatımı, tartışma
5 Sunumları İnceleme Marka denkliği ve marka sadakati olgusu. Ders anlatımı, tartışma
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Diğer marka denkliği unsurları: Marka kimliği, marka kişiliği, marka imajı. Ders anlatımı, tartışma
7 Sunumları İnceleme Marka yaratma stratejileri. Ders anlatımı, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması, ders materyalinin hazırlanması Markanın görsel ve işitsel unsurları. Ders anlatımı, tartışma
10 Sunumları inceleme, Literatür tarama Marka iletişimi. Ders anlatımı, tartışma
11 Sunumları inceleme Kurumsal marka yönetimi. Ders anlatımı, tartışma
12 Literatür taraması, ders materyalinin hazırlanması Global marka yönetimi. Ders anlatımı, tartışma
13 Sunumları inceleme, Literatür tarama Bir marka rönesansı: Dijitalin etkisinde marka. Ders anlatımı, tartışma
14 Literatür taraması, ders materyalinin hazırlanması Pazarlama programı. Ders anlatımı, tartışma
15 Sunumları inceleme, Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek vakalar. Ders anlatımı, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Batı, U. (2013). Stratejik Marka Yönetimi, Brandage Yayınları, İstanbul
Çavuşoğlu, S. B. (2011). Marka Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri, Nobel Yayınları, İstanbul
İslamoğlu, A. H., Fırat, D. (2011). Stratejik Marka Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul
Kapferer, J. (2012).The New Strategic Brand Managament, Koganpage

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 2 20 40
Proje Hazırlama 1 12 12
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 16 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 12 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0