TR EN

GENEL MUHASEBE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY213 GENEL MUHASEBE 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SEZER CİHAN KESKEN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ZEKERİYA ŞAHİN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Muhasebenin temel kavramları ile muhasebe sürecinde hesap ve kayıt işlemleri ile finansal tabloları hazırlanma bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre aktif –pasif, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının muhasebeleştirilmesi, günlük ve büyük defter kayıtlarının tutulması, gelir tablosu, mizan ve bilançonun hazırlanmasıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri yardımıyla muhasebe sürecini analiz eder
Tekdüzen muhasebe sistemini göre muhasebe kayıtlarını hazırlar
Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapar
Gelir tablosu, mizan ve bilanço hazırlar, analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap- Ders notu okuma Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Muhasebeye Giriş ve Temel Kavramlar Anlatım, Soru-Cevap
2 Kitap- Ders notu okuma Hesap kavramı ve hesapların işleyiş kuralları ve Muhasebede İş Akışı Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip yaptırma
3 Kitap- Ders notu okuma Muhasebede kullanılan defter ve belgeler, Muhasebede İşlem Sırası Anlatım, Soru-Cevap,Tartışma
4 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Tekdüzen Hesap Planı, Aktif hesaplar; Dönen varlıklar hesapların işleyişi Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
5 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Aktif hesaplar; Mal alış ve satış, iskonto, alış satış iade hesaplarının işleyişi Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
6 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Aktif hesaplar; Duran varlıklar hesaplarının işleyişi Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
7 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Pasif Hesaplar: Kısa ve Uzun vadeli Hesapların işleyişi Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
8 - ARA SINAV -
9 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Pasif Hesaplar: Özkaynak Hesapları Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
10 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Maliyet Hesaplarının işleyişi Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
11 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Gelir Tablosu Hesaplarının işleyişi Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
12 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Genel Geçici Mizan düzenlenmesi, Dönem Sonu İşlemleri Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
13 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Maliyet hesapları ve kapanış kayıtları Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
14 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Gelir Tablosu Düzenlemesi Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma
15 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Kesin Mizan ve Bilanço Düzenlenmesi Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sevilengül, O. (2011). Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, 16. Baskı, Ankara.
Lazol, İ. (2017). Genel Muhasebe. Bursa: Ekin Yayınevi.
Uysal, T Şenlik M. (2013). Genel Muhasebe. Seçkin Yayıncılık, 5.Baskı, Ankara.
Harrison, W. T., Horngren, C. T., Thomas, C. B., & Suwardy, T. (2014). Financial accounting: international financial reporting standards.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 4 12 48
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 156
Genel Toplam 156
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0